fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Telefonuppföljning kan minska risk för ny stroke

Publicerad: 11 december 2018, 14:49

Foto: photos.com

Patienter som följdes upp via telefonsamtal med sjuksköterskor hade bättre blodtryck och blodfetter tre år efter en stroke eller TIA, visar en studie.

Ämnen i artikeln:

Umeå universitetÖstersunds sjukhus

Sara Heyman

sara.heyman@dagensmedicin.se


Studien ingår i en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 13 december. I studien randomiserades 871 patienter som vårdats för stroke eller TIA vid Östersunds sjukhus till att antingen i en interventionsgrupp följas upp av en sjuksköterska med telefonsamtal en månad, ett, två och tre år efter utskrivning från sjukhuset, eller till att i en kontrollgrupp följas upp på sedvanligt vis via primärvården.

– Patienterna som randomiserats till uppföljning via sjuksköterska fick mäta blodtryck och blodfetter på sin hälsocentral, berättar Joachim Ögren, läkare på medicinkliniken som doktorerar på torsdag.

Sjuksköterskan kontrollerade att undersökningarna var gjorda och ringde sedan upp patienterna. Om blodtryck eller blodfetter låg över målvärdena kontaktades studieläkaren för justering av läkemedlen.

660 patienter fullföljde den tre år långa studien. Resultatet visade att medelvärdet för blodtrycket, som var primär endpoint för studien, var 128,1 mmHg systoliskt och 75,3 mmHg diastoliskt hos patienterna i interventionsgruppen, vilket var 6,1 respektive 3,4 mmHg lägre än i kontrollgruppen.

Även kolesterolvärdena var lägre i interventionsgruppen. En större andel av patienterna i interventionsgruppen klarade därmed målvärdena för blodtryck och blodfetter jämfört med patienterna i kontrollgruppen.

– Blodtrycket är den viktigaste riskfaktorn för stroke, säger Joachim Ögren. Den här uppföljningsmetoden skulle kunna användas runt om i landet för att förbättra kontroll över blodtryck och blodfetter och därmed minska risken för ny stroke.

– Det är intressant att se variationen över tid, lägger han till. Värdena varierar och många av de som låg under målvärde vid studiens start har senare värden över målvärde. Det finns definitivt ett behov av kontinuerlig uppföljning om man vill bibehålla kontrollen över blodtryck och blodfetter.

Ett annat forskningsprojekt ska nu studera om resultaten i Joachim Ögrens studier faktiskt leder till minskad risk för hjärt-kärlhändelser och död. Det finns även andra data från studien att analysera.

– I telefonsamtalen följde sjuksköterskorna en frågemall, bland annat med frågor om hur patienterna mått och om de har tagit sina läkemedel, berättar Joachim Ögren.

Efter studiens avslut har en av sjuksköterskorna också skickat ut ett frågeformulär till de deltagande patienterna om hur de upplevt studien.

– Det är inte analyserat än, men intrycket är att de känt en trygghet i att veta att de följs upp regelbundet, trots att det inte varit täta uppföljningar, och att det kan vara motiverande att få diskutera sina läkemedel, säger Joachim Ögren.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev