Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Tinnitus kunde lindras med elektromagnetiska pulser

Publicerad: 20 juli 2015, 05:00

Foto: Thinkstock

Amerikanska forskare har i en placebokontrollerad studie visat att rTMS kan lindra tinnitusbesvär för vissa patienter med kronisk tinnitus.


Att ständigt höra ett oljud som inte finns, det vill säga att lida av kronisk tinnitus, ger en markant försämrad livskvalitet för cirka 20 procent av de drabbade. I dag behandlas tinnitus med bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Treatment (ACT), hörapparat, brusapparat och sjukgymnastik.

Flera tidigare studier har visat att tinnituspatienter har en ökad aktivitet i bland annat auditoriska cortex i hjärnan och upprepad lågfrekvent transkraniell magnetisk stimulering, rTMS, har visat sig kunna reducera hjärncellers aktivitet i de delar av hjärnan som stimuleras. Därför var forskarnas hypotes att tinnitusbesvären skulle minska om man minskade överaktiviteten i hjärnan med rTMS-behandling.

Resultaten visade att hypotesen stämde. rTMS-behandling minskade graden av tinnitusbesvär med i genomsnitt 31 procent hos patienter med kronisk tinnitus. I placebogruppen var motsvarande minskning 7 procent.

Vissa patienter svarade på behandlingen och andra inte. De personer som svarade på behandlingen hade en högre tinnitusgradering, TFI, i början av studien. Därför tror forskarna att ett högt TFI skulle kunna vara en utgångspunkt för att hitta patienter som mest troligt svarar på rTMS-behandling.

Forskarna menar att metoden kan bli ett ytterligare verktyg för att kunna lindra tinnitusbesvär, och att den framförallt kan användas på patienter som inte svarar på annan behandling.

Studien omfattade 67 patienter med kronisk tinnitus som lottades till att få rTMS behandling eller placebobehandling. Behandlingen pågick i 10 dagar och därefter följdes patienterna upp regelbundet under 26 veckor efter behandlingen. Graden av tinnitus utvärderades med hjälp av det standardiserade frågeformuläret Tinnitus Functional Index, TFI. Inga biverkningar av behandlingen rapporterades under studien.

Här kan du läsa abstract till studien:

Robert Folmer med flera. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment for Chronic Tinnitus: A Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, publicerad online. 16 juli 2015. DOI:10.1001/jamaoto.2015.1219.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev