Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

TLV anser att screening med tum-EKG kan vara kostnadseffektivt

Publicerad: 19 november 2014, 11:57

Fler personer som riskerar att drabbas av stroke kan upptäckas vid screening med tum-EKG. Men kostnadsbesparande är det inte.


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har utrett om screening med tum-EKG är kostnadseffektivt för att hitta personer med tidigare okänt förmaksflimmer och på så sätt kunna förebygga stroke. Varje år registreras ungefär 25 000 vårdtillfällen för akut stroke och cirka 20 procent av alla hjärninfarkter orsakas av förmaksflimmer, skriver myndigheten.

– Vår utredning visar att de totala kostnaderna för att screena är lågt ställda i relation till den hälsovinst man uppnår. Genom att färre personer förväntas drabbas av stroke som ett resultat av screeningen uppnås en hälsovinst samtidigt som vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar, säger Malin Blixt, projektledare för medicinteknikprojektet på TLV, i ett pressmeddelande.

I sin utredning konstaterar TLV att landstingen skulle få ökade kostnader om screening med tum-EKG införs på personer som är över 75 år. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av en minskning av antalet personer som förväntas drabbas av stroke. Kommunernas kostnader förväntas minska.

I utvärderingen skriver TLV också att den förväntade kostnaden för varje kvalitetsjusterat levnadsår bedöms bli ungefär 39 000 kronor och drar slutsatsen att:

”Screening med tum-EKG förväntas således inte vara kostnadsbesparande, men de totala kostnaderna är låga ställda i relation till den uppnådda hälsovinsten.”

Om screening med tum-EKG ska införas i de nationella screeningprogrammen blir sedan en fråga för Socialstyrelsen att ta ställning till.

TLV bygger bland annat sin utredning på den ännu opublicerade Strokestop-studien men noterar att det faktum att resultaten är opublicerade inte hindrar att:

”… de flesta relevanta uppgifterna kan redovisas, dock med undantag för strukturen för den hälsoekonomiska modellen.”

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev