Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Trombolys ökade välmående

Publicerad: 28 juni 2013, 11:26

Patienter som fått propplösande läkemedel vid stroke blev bättre på att klara av vardagen än dem som inte fått det. Det visar stor, delvis svensk studie.


Det propplösande läkemedlet alteplas, trombolys, är den enda medicinska behandlingen med bevisad effekt vid ischemisk stroke och ges allt oftare. Men ökningen går långsamt. Enligt de senaste siffrorna från det nationella kalitetsregistret Riksstroke fick runt 10 procent av patienterna trombolys, vilket delvis beror på att behandlingen bara ges upp till 4,5 timmar efter symtomdebut.

Nu kommer ytterligare bevis för behandlingens fördelar. Det är en ny analys av den internationella studien IST-3, där 3035 patienter i tolv länder, däribland Sverige, lottats till att antingen få trombolys eller inte.

Trombolysen gavs här upp till sex timmar efter symtomdebut, ett tidsfönster som enligt tidigare resultat från samma studie visats minska risken för funktionshinder.

Nu har forskarna följt upp 2­ 348 av patienterna 18 månader efter att de haft sin stroke, i första hand för att undersöka hur de klarade vardagen. Och resultaten visar att signifikant fler i trombolysgruppen, 35 procent, var oberoende och klarade av vardagslivet själva än i kontrollgruppen, där siffran var 31,4 procent. Även om det är en liten skillnad är den kliniskt relevant, poängterar forskarna.

Förmågan att klara vardagen själv definierades som att inte ha mer än två poäng på skalan Oxford handicap scale.

De patienter som fått propplösande behandling uppgav även högre hälsorelaterad livskvalitet än dem som inte fått det, mätt enligt skalan EQ-5D. Däremot fanns ingen skillnad i dödlighet mellan grupperna.

Studien publiceras i tidskriften Lancet Neurology.

Läs abstract:

Peter Sandercock med flera. Effect of thrombolysis with alteplase within 6 h of acute ischaemic stroke on long-term outcomes (the third International Stroke Trial [IST-3]): 18-month follow-up of a randomised controlled trial. Lancet Neurology, publicerad online den 21 juni 2013. DOI: 10.1016/S1474-4422(13)70130-3

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev