Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Ytterligare stöd för kirurgi vid epilepsi

Publicerad: 26 oktober 2017, 05:00

För personer med epilepsi som inte blir inte tillräckligt hjälpta av läkemedel, kan kirurgi vara ett alternativ.

Foto: Thinkstock

Även barn med epilepsi kan ha nytta av kirurgi. Det visar en studie i New England Journal of Medicine som är den första där kirurgi jämförts med läkemedelsbehandling bland barn.


Ämnen i artikeln:

Epilepsi

– Det här är en väldigt välkommen studie som bekräftar att kirurgi, som är en växande behandlingsmetod hos barn, är framgångsrik, säger Anna Edelvik, forskare på Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets epilepsiteam.

Kirurgiska ingrepp i hjärnan är en etablerad metod hos både barn och vuxna med svårbehandlad epilepsi. Det finns olika former av ingrepp där vissa syftar till att patienten ska slippa anfall helt och andra som syftar till att lindra mycket svåra anfall.

I den första randomiserade kontrollerade studien med barn och unga har indiska forskare jämfört kirurgi med läkemedelsbehandling hos dem som inte blir hjälpta av medicinering. Totalt ingick 116 barn mellan ett och 17 år som alla stod på väntelista för kirurgi. Av dessa lottades hälften till att genomgå kirurgi direkt och hälften till att fortsätta med sin vanliga läkemedelsbehandling.

Barnen i kirurgigruppen genomgick en av fem metoder, som inkluderade både sådana där delar av hjärnan opererades bort och operationer där förbindelser i hjärnan delades. Samtliga fick också läkemedel i den mån de behövde.

Det primära utfallsmåttet var anfallsfrihet efter ett år. Detta inträffade hos 44 patienter i kirurgigruppen och hos fyra i gruppen som inte opererats. De sekundära utfallsmåtten var bland andra förändringar i beteende, kognition och livskvalitet.  Detta mättes genom poäng på ett antal internationellt etablerade skalor. De som opererats hade högre poäng än de som enbart fått läkemedelsbehandling.

– Det här bekräftar resultat som vi tidigare sett i randomiserade studier av vuxna och observationsstudier för barn, säger Anna Edelvik.

Däremot rapporterades en hög andel allvarliga komplikationer som muskelsvaghet och förlamningstillstånd bland de som opererats. Den siffran var 33 procent jämfört med inga i läkemedelsgruppen.

– Det är en förvånande hög siffra, de flesta observationsstudier, inklusive våra egna från det svenska epilepsikirurgiregistret, visar på mindre än 5 procent allvarliga komplikationer. Det kan bero på att man här inkluderade även förväntade negativa effekter för dem som opererats. Till exempel försämring av den halvsidiga svaghet som är en förutsättning för att man ska kunna koppla ur en hel hjärnhalva hos ett svårt epilepsisjukt barn, säger Anna Edelvik.

Läs abstract till studien:
Rekha Dwivedi med flera. Surgery for Drug-Resistant Epilepsy in Children. New England Journal of Medicine, publicerad online 25 oktober 2017.Doi:10.1056/NEJMoa1615335

Ämnen i artikeln:

Epilepsi

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev