Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

20 år av framgång och frustration

Publicerad: 16 oktober 2014, 05:00

Vilka frågor har präglat svensk sjukvård de senaste 20 åren, framgångar och frustrationer? Sex – som har följt vården länge – ger besked:


Barbro Westerholm, 81 år, läkare, riksdagsledamot FP, bland annat före detta generaldirektör Socialstyrelsen:

PLUS: De reparationsmedicinska insatserna – byten av höfter, knän, ögonlinser, kranskärl, hjärtklaffar är stora framsteg.

MINUS: Platsbristen. Den är densamma som när jag var underläkare i början av 1960-talet. Nu har det gått över 50 år utan att vi klarat av den. Sedan har primärvården ännu inte fått de förutsättningar som krävs för sin verksamhet eller fått den status som den borde ha.

Kjell Asplund, 71 år, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, professor i medicin, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen:

PLUS: Att kampen mot hjärt-kärlsjukdomar varit så framgångrik. Under de senaste 20 åren har risken att avlida i dessa sjukdomar halverats. Folkhälsoinsatser, individprevention och kurativ vård har gått hand i hand för att nå denna stora framgång.

MINUS: Att så lite hänt när det gäller psykisk ohälsa och missbruk. Förebyggande insatser har inte lyckats. Samhällets och hälso- och sjukvårdens insatser har fortfarande alltför stora brister.

Gunilla Hasselgren, 52 år, allmänläkare i Kil, medverkar i SVT:s Fråga doktorn:

PLUS: Vårdens patientfokus har blivit större och patientsäkerheten lyfts fram som en viktig fråga. Sjukvården har kommit ner från sina höga hästar och inser att den är till för patienterna. Inte tvärtom.

MINUS: All den märkliga ekonomirelaterade detaljstyrning som tvingar vårdpersonalen att göra saker som den inte förstår, och som tar tid från patientarbetet. Varför lyssnar man inte mer på professionen och tar mer vara på kompetensen? Sen är det frustrerande att det är skitigt på sjukhusen och att man drar ner på personal. Bland annat.

Nina Rehnqvist, 70 år, ordförande, Statens beredning för medicinsk utvärdering, kardiolog, adjungerad professor vid Karolinska institutet:

PLUS: Den medicinska forskningens framsteg, med nya biologiska läkemedel mot exempelvis ledgångsreumatism samt minskingen av hjärt-kärlsjukdomar är viktiga framgångar. Liksom sjukvårdens ökade kvalitetsmedvetande, att de medicinska resultaten, baserade på evidens, får större genomslag.

MINUS: De tappade sugarnas sjukvård där professionen styrs av onödiga regler och därför inte använder sin kunskap rätt. Det är bristen på kunskapsstyrning, samordning, kontinuitet som är sjukvården stora problem, inte bristen på vårdplatser.

Anders Blanck, 47 år, vd för branschorganisationen Lif:

PLUS: De enorma framsteg som skett på en rad terapiområden med nya läkemedel. Cancerläkemedel och särläkemedel är bara två exempel. Även sjukvårdsdebatten har gjort framsteg. Ojämlik sjukvård ansågs vara ett icke-problem för några år sedan, i dag finns stor samstämmighet om att detta är ett verkligt problem.

MINUS: Det avtagande intresset för att ligga i framkant, när det gäller forskning, kliniska prövningar och användningen av de senaste innovationerna.  En besvikelse är att vården av kroniskt sjuka inte har blivit bättre. På en del områden har resultaten till och med gått bakåt. Det är sorgligt.

Eva Nilsson Bågenholm, 54 år, äldresamordnare, före detta ordförande i Läkarförbundet:

PLUS: De många medicinska framstegen, som behandling vid hjärtinfarkt, biologiska läkemedel inom reumatologin och ökade möjligheter till transplantationer är framgångar. Att patienten successivt får större inflytande är också bra liksom att vården visar sina resultat i kvalitetsregister och öppna jämförelser.

MINUS: De äldre och sköra patienterna behandlas inte optimalt när de bollas mellan olika vårdgivare. Att IT-systemen fungerar dåligt och att primärvården inte blivit den självklara basen i svensk sjukvård är frustrerande.

Bilderna tagna av, från vänster: Pax Engström Nyström, Mattias Pettersson, Peter Tullberg/SVT, Peter Knutson, Gunilla Lundström och Daniel Stiller/Bildbyrån.

Relaterat material

Nu fyller vi jämnt!

Intervjuad i första numret – så gick det sedan

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev