Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

24-timmarsregeln överlever

Publicerad: 20 januari 2014, 16:00

24-timmarsregeln ska finnas kvar och det ska inte finnas någon generell leveransskyldighet för läkemedelsleverantörer. Det föreslår regeringen.


Regeringen har nu klubbat den lagrådsremiss som ska ligga till grund för propositionen om tillgänglighet och prissättning för läkemedel. Bakgrunden till propositionen är Sofia Wallströms läkemedels- och apoteksutredning.

I förslaget som regeringen nu lägger fram föreslår man bland annat att den nuvarande modellen för generiskt utbyte ska behållas. Det innebär att regeringen går emot Sofia Wallströms förslag om att perioden för försäljning av periodens vara skulle förlängas från en till två månader. Regeringen skriver att de korta försäljningsperioderna på en månad bidrar till att både små och stora generikaföretag kan överleva vilket gynnar prispressen.

Regeringen vill också att de generikaföretag som tillhandahåller periodens vara ska få en tillhandahållandeskyldighet. Om de inte kan leverera periodens vara riskerar företaget en sanktionsavgift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. En sådan sanktionsavgift ska även kunna drabba de apotek som inte klarar av att leva upp till utbytesreglerna.

Däremot vill regeringen inte införa någon allmän leveransskyldighet för läkemedelsleverantörer. Regeringen konstaterar att restnoteringar kan bero på faktorer utanför leverantörens kontroll och att en leveransskyldighet inte skulle lösa detta. I sitt förslag skriver regeringen också att det finns en risk för att läkemedelsbolag skulle välja att inte sälja ett läkemedel i Sverige på grund av risken för sanktioner om man inte kan tillhandahålla läkemedlet.

När det gäller den omdebatterade 24-timmarsregeln föreslår regeringen att den ska finnas kvar trots protester från Sveriges apoteksförening som ville avskaffa regeln.  Regeringen vill att lagen tydligt ska slå fast att regeln syftar på att läkemedlet ska tillhandahållas inom 24 timmar från och med tidpunkten då det efterfrågades av patienten på apoteket.

I förslaget till ny lag vill regeringen också förtydliga undantagen från 24-timmarsregeln. Undantag ska gälla när läkemedlet är restnoterat hos leverantören och då patienten beställer läkemedlet efter leverantörens stopptid för leverans nästa dag, till exempel på helger. Det blir även undantag när det är så långa transportsträckor mellan partihandlaren och apoteket att läkemedlet inte kan levereras inom 24 timmar. Undantag ska också råda om apoteket inte har öppet nästa dag.

Slutligen ska det råda undantag för licensläkemedel och extemporeläkemedel.  Utöver dessa skäl ska det finnas möjlighet till undantag av beaktansvärda skäl. Det blir upp till Läkemedelsverket att utarbeta en praxis för vad som ska räknas som beaktansvärda skäl.

Sedan tidigare är det känt att regeringen väljer att inte gå på Sofia Wallströms förslag till prissättningsmodell som skulle bygga på internationella referenspriser. Regeringen har istället valt att komma överens med läkemedelsindustrin om en takprismodell för vissa äldre läkemedel utan generisk konkurrens.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev