Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

24-timmarstryck hittar kärlsjuka i riskzonen

Publicerad: 24 April 2008, 11:04

VÅRMÖTET. Blodtrycksmätning under ett dygn kan förutsäga vilka patienter med åderförkalkning i benen som har störst risk att dö av hjärt-kärlsjukdomar, enligt en studie som presenterades i dag på Kardiovaskulära vårmötet i Malmö.


Vid perifer artärsjukdom, fönstertittarsjuka, är kärlen i benen åderförkalkade. Det ger svårigheter att gå på grund av smärta. I dag får patientgruppen inte den uppmärksamhet den förtjänar, anser Per Skoglund, ST-läkare vid akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

- Man dör inte av dålig cirkulation i benen, men vi vet att personer med åderförkalkning i benen löper hög risk att drabbas av andra dödliga sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Vi vill minska den risken, säger han

Tillsammans med sina medarbetare har Per Skoglund följt upp 98 personer med perifer artärsjukdom som i en tidigare studie fått sina ambulatoriska blodtryck, 24-timmarsblodtryck, mätta. Med hjälp av dödsorsaks- och slutenvårdsregister har de tagit reda på om det ambulatoriska trycket kan förutsäga hjärt-kärlrelaterad död eller sjukdom.

Ett enstaka blodtryck visade sig inte ha något prognostiskt värde. Det hade däremot blodtrycket nattetid och framför allt det ambulatoriska pulstrycket, skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck.

De kardiovaskulära händelser som studerades var död eller sjukhusvård till följd av hjärtinfarkt, stroke eller kranskärlsingrepp. Störst risk hade de med högt nattligt pulstryck.

Patienterna delades in i tre lika stora grupper med utgångspunkt i hur högt pulstryck de hade. I gruppen med lägst pulstryck inträffade nio kardiovaskulära händelser, och i mellangruppen sex. I gruppen med högst pulstryck inträffade 18 kardiovaskulära händelser vilket är en signifikant skillnad. Det visade sig också att de som hade högt systoliskt blodtryck nattetid drabbades oftare.

I dag följs de flesta med åderförkalkning i benen upp med blodtrycksmätningar en till två gånger om året.

- Eftersom blodtrycket förändras över dygnet finns risk att enstaka mätningar ger ett falskt mätvärde som inte bör ligga till grund för vilken blodtrycksbehandling de ska få, säger Per Skoglund.

Han anser att ambulatorisk blodtrycksmätning borde användas mer vid sekundärprevention och behandling av högt blodtryck hos personer med perifer artärsjukdom.

– Man kan tänka sig att resultatet på sikt kan ligga till grund för att ändra medicineringen för dem. Eftersom det nattliga blodtrycket verkar farligast bör de kanske ta sin blodtryckssänkande medicin när de går och lägger sig i stället för på morgonen.

Jenny Ryltenius   070–526 24 24
jenny@ryltenius.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev