Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

7,5 miljoner till test av kvalitetsprojekt

Publicerad: 27 juni 2007, 19:14

Regeringen har beslutat ge 7,5 miljoner kronor till ett projekt där två nationella kvalitetsregister under tre år ska testas i full skala i ett par sjukvårdsdistrikt. Extrapengar utgår till deltagare som uppnår bra vårdkvalitet.


Det är det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, Rikssvikt, och Nationella Diabetesregistret som ska testas. Projektet ska pågå i tre år i två försöksområden. Tanken är att testa hur kvalitetsregistren kan användas i praktiken för att styra sjukvården mot ökad kvalitet. Från regeringen betonar man att projektet också ska vara en stimulans för läkemedelsindustrin att ta fram nya och innovativa läkemedel.

Kvalitetsregistret för hjärtsvikt, Rikssvikt, ska testas i Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt där Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus och primärvården ingår. Var Nationella Diabetesregistret ska testas är ännu inte klart. Men Stockholm är en stark kandidat.
Ett av målen med projektet är att se om det går att förbättra vårdkvaliteten med ekonomiska styrmedel. Projektet ska använda vad som kallas ”Payment-for-performance-modellen”, P4P. Det innebär att den ekonomiska ersättningen till vården till viss del ska utgå från den vårdkvalitet som levereras. De vårdgivare som uppnår vissa fastlagda mål för behandling av sina patienter belönas med en särskild ekonomisk ersättning. Det innebär att vissa vårdgivare i projektet får en extra ersättning utöver den ordinarie. Projektpengar kommer också att användas till de sjuksköterskor som ska anställas för att driva projekten.
– Patienterna är de stora vinnarna i det här projektet, säger Bodil Eriksson, ansvarig för projektet på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Projektet drivs tillsammans av Läkemedelsindustriföreningen, Lif och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  I styrgruppen bakom projektet ingår Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden.
Lif och näringsdepartementet finansierar projektet med vardera 7,5 miljoner kronor medan SKL svarar projektpersonal och kontakter med sjukvården.
Inom Lif är man mycket nöjd med att regeringen stödjer projektet.
– Det ger en tyngd åt projektet att ha regeringens stöd, säger Anders Blanck, vice vd på Lif.
Kvalitetsprojektet är en del av det praktiska resultatet av de branschsamtal som genomfördes 2005 där flera aktörer inom sjukvård och läkemedelsindustri tillsammans med representanter för näringsdepartementet, utbildningsdepartementet, och socialdepartementet enades om ett konsensusdokument och ett handlingsprogram för att främja utveckling, forskning och kvalitet i sjukvården. Projektet får nu också stöd av alliansregeringen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev