Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

ACE-hämmare skyddade hjärtat mer än urindrivande läkemedel

Publicerad: 1 juli 2002, 08:09

ACE-hämmare skyddade bättre mot hjärt-kärlsjukdom, främst hjärtinfarkt, än urindrivande läkemedel. Men däremot gav ACE-hämmarna ett minskat skydd mot stroke. Det visar en australisk studie.


Studien som presenterades vid världskongressen i hypertoni, International Society of Hypertension och European Society of Hypertension i Prag, utfördes med hjälp av 2681 distriktsläkare på 1594 mottagningar runt om i Australien.  De patienter som ingick i studien hade högt blodtryck och de var 72 år i genomsnitt. Deltagarna delades in i två grupper där totalt 3044 fick behandling med ACE-hämmare och 3039 behandlades med urindrivande läkemedel under en fyraårsperiod, vilket motsvarade ungefär 24 700 patientår.  Studieresultaten visar att behandling med ACE-hämmare gav en tydligt skyddande effekt när det gäller risken för hjärthändelser, men däremot gav behandlingen ett sämre skydd än urindrivande läkemedel när det gäller dödlig stroke.  - Eftersom en behandling som baserar sig på ACE-hämmare, enligt studien är signifikant bättre än diuretikabaserad terapi för kardioprotektion, men sämre när det gäller strokeprevention, är det sannolikt bättre att kombinera ACE-hämmare och urindrivande läkemedel i låga doser för att ta tillvara bägge behandlingarnas positiva  egenskaper, säger Peter Nilsson, docent och universitetslektor vid Avdelningen för medicin,  Universitetssjukhuset MAS i Malmö.  Studien visar att de studiedeltagare som fick behandling med ACE-hämmare totalt sett hade 11 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, jämfört med den grupp som fick urindrivande läkemedel. Risken för hjärtinfarkt minskade totalt sett med 32 procent bland dem som behandlades med ACE-hämmare, jämfört med dem som fick urindrivande läkemedel. Risken att dö av en stroke ökade dock med 91 procent bland dem som fick ACE-hämmare.  Studien att manliga patienter hade 17 procent bättre effekt av ACE-hämmare än kvinnor. Bland kvinnor fann forskarna ingen signifikant skillnad i effekt mellan de två behandlingsmetoderna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev