Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Adressen avgör om cancer i prostata upptäcks

Publicerad: 8 november 2005, 19:56

I Västmanland upptäcks mer än dubbelt så många små tumörer i prostata som i Norrbotten. Och Region Skåne behandlar fem gånger fler patienter än Gävleborg.


- Det är väldigt stora skillnader. Att det finns regionala skillnader i upptäckt och behandling av prostatacancer visste vi sedan tidigare. Men att de är så här stora kom som en överraskning, säger Pär Stattin, överläkare vid urologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Under åren 2000 och 2001 upptäcktes 124 fall av prostatacancer per 100 000 män i Gävleborgs län. Motsvarande siffra i Skåne var 215 fall. Nästan dubbelt så många.

För män med små tumörer, så kallade T1c-tumörer, var skillnaderna ännu större. Sådana hittade man bara två av i Gävleborg per 100 000 män. I Skåne hittade man tio gånger fler, 20 tumörer, under samma period.

Behandlas mer aktivt i Skåne  Skåne behandlar dessutom sina fall av prostatacancer mer aktivt. Under åren 2000 och 2001 utförde Skåne 67 behandlingar med strålning eller operation av prostatacancer per   100 000 män. Det motsvarar 31 procent av antalet upptäckta fall. I Gävleborg utfördes bara 13 behandlingar, vilket motsvarar 10 procent av alla fall.

- Skillnaderna har att göra med att man i Skåne, men även i Stockholm, Göteborg och i viss mån andra universitetsstäder med hjälp av PSA-test mer aktivt söker tumörer plus att man där mer aktivt behandlar de tumörer som hittas, säger Pär Stattin.

Förhöjda nivåer av PSA, prostataspecifikt antigen, kan indikera en tumör i prostatakörteln. Exempelvis visar en biopsi från prostata bland män med måttlig PSA-förhöjning en tumör i 20-30 procent av fallen. Dessa tumörer är ofta så pass små att de varken kan palperas eller ses med hjälp av ultraljud.   De kallas för T1c-tumörer och är lämpliga att behandla med strålning eller operation.

- Det är upptäckten av dessa T1c-tumörer, som i sin tur beror på PSA-testerna, som driver de regionala skillnaderna. Ju fler PSA-tester, desto fler T1c-tumörer. Och eftersom T1c-tumörer är lämpliga att behandla påverkas även andelen utförda behandlingar i de olika länen, säger Pär Stattin.

Vet mer om ett par år  Studien genomfördes med hjälp av nationella prostatacancerregistret åren 2000 och 2001, där Pär Stattin och medarbetare under-sökte antalet nya fall av prostatacancer, uppdelat på olika stadier. Beräkningarna gjordes för antal fall per 100 000 män och åldersstandardiserades för att åldersstrukturen i de olika länen inte skulle påverka resultatet.

I dag kan ingen säga vad som är bäst. Om - och i så fall hur - tidig upptäckt och behandling påverkar överlevnaden.  

- Vi vet inte säkert ännu, även om det finns tecken på att det finns en fördel att mer aktivt leta efter prostatacancer i befolkningen. Om ett par år, då flera stora randomiserade screeningstudier kommer att publiceras, kommer vi att veta mer, säger Pär Stattin.

De minst aktiva länen var - förutom Gävleborg - Södermanland, Jönköping, Kronoberg, Gotland, och Norrbotten - det vill säga sjukvårdshuvudmän utan ett universitetssjukhus.

Den aktuella studien kommer att publiceras i novembernumret av Scandinavian Journal of Urology and Nephrology.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev