Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Akademiska misslyckades åter att uppfylla Jämos krav

Publicerad: 18 november 2003, 12:10

Akademiska sjukhusets lönekartläggning har fått bakläxa av Jämo - igen. Eftersom sjukhuset inte har lyckats förklara löneskillnader mellan manliga och kvinnliga överläkare kräver Jämo att landstinget tar tag i frågan.


Det har gått tre år sedan Akademiska sjukhuset i Uppsala anmäldes till Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, för brister i jämställdhetsplanen. Efter ett antal kompletteringar har själva jämställdhetsplanen fått godkänt - men sjukhusets lönekartläggning lever fortfarande inte upp till kraven.  - Eftersom Akademiska inte lyckats svara på de frågor som rör överläkargruppen så lyfter vi nu upp frågan till landstinget som är arbetsgivaren formellt sett, säger Märit Röger, handläggare på Jämo.  Manlig överläkare tjänar 3 300 mer  Den lönekartläggning som Akademiska sjukhuset presenterade för Jämo i våras visade att medianlönen bland kvinnliga överläkare var 3.275 kronor lägre än för manliga överläkare. Jämo begärde in en analys som skulle visa om löneskillnader kan förklaras utifrån något annat än kön. Visade det sig att lönerna var osakliga, skulle Akademiska dessutom presentera en handlingsplan.  Sjukhusets senaste sammanställning av lönerna, som gäller för oktober 2002, visar att kvinnorna fortfarande tjänar mindre än männen inom flera specialiteter. Som exempel kan nämnas onkologi samt öron-, näs- och halssjukvården där medianlönen bland kvinnor ligger 3 175 kronor under männens.   Ändå uppger Akademiska sjukhuset i sitt svar till Jämo att den centrala jämställdhetsgruppen har  kommit fram till att det inte finns några osakliga löneskillnader inom respektive specialitet. Hur den har kommit fram till detta framgår dock inte.  - Vi måste få en mer utförlig analys som förklarar löneskillnaderna i överläkargruppen. Det kan hända att de är sakliga, men vi vill ändå veta vad skillnaderna bygger på, säger Märit Röger.  När det gäller faktumet att kvinnodominerade specialiteter ofta ligger lägre än mansdominerade lönemässigt, skriver sjukhusdirektören Erik Hemmingsson att det inte är möjligt för Akademiska att ensamt genomföra en värdering av specialiteterna. Rangordningen mellan olika specialiteter återspeglas i hela landet och därför måste en bedömning av skillnaderna göras på ett nationellt plan. Men detta är ett argument som varken Jämo eller Uppsalaregionens qvinnliga läkareförening, URQL, accepterar.  Vitesföreläggande nästa steg  - Även om det ser likadant ut på andra universitetssjukhus så har Akademiska en egen lönepolitik som ligger till grund för hur olika tjänster värderas, säger Mona Norberg, vice ordförande i URQL.  Hon ifrågasätter också arbetsgivarens slutsats om att det inte finns några osakliga löneskillnader.  - Det är anmärkningsvärt att man inte vill ta den här frågan på allvar, säger Mona Norberg.  Landstinget i Uppsala län ska presentera sin lönekartläggning och analys senast den 31 januari. Om landstinget inte lyckas förklara löneskillnaderna inom och mellan specialiteterna kan Jämo lägga in en begäran om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden.  - Men tyvärr tycks Jämo inte ha så mycket att komma med eftersom lagen inte är tillräckligt stark. Under de här åren har sjukhuset fått så många dispenser att hela ärendet får ett löjets skimmer över sig, säger Mona Norberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev