Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Aktivt sexliv naturligt för 70-åringar

Publicerad: 23 september 2003, 11:58

Nästan alla män och kvinnor i 70-årsåldern anser att det är naturligt med sex och en klar majoritet har ett aktivt sexliv. Men när elden väl slocknar beror det på mannen.


Vårdpersonalen måste bli bättre på att fråga äldre patienter om deras behov av sex. Det hävdar psykiatrisjuksköterskan Nils Beckman, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Just nu sammanställer han resultaten från en studie om 70-åringars attityder till sexualitet och sexuell aktivitet. Svaret är entydigt: nästan alla 70-åringar anser att det är helt naturligt med sex och en majoritet har fortfarande ett aktivt sexliv.  - Vi i vården måste bli bättre på att ta sexualanamnes, även om patienten ifråga är över 70 år. Den som vill vara sexuellt aktiv i den åldern måste kunna söka för det och få hjälp, och inte mötas av oförstående vårdpersonal, säger Nils Beckman.  På frågan "Tycker du att det är naturligt att människor i din egen ålder har sexuella intressen och behov?" svarade 95 procent av kvinnorna och 100 procent av männen "ja".  Även den egna sexuella aktiviteten var hög. Bland de kvinnor som var gifta eller sammanboende med en man hade 58 procent haft samlag det senaste året. Motsvarande siffra för männen var 69 procent. För de ogifta kvinnorna och männen hade 13 respektive 52 procent haft samlag det senaste året.  Omfattar inte homosexuella  Men av allt att döma var den sexuella aktiviteten ännu högre.  - Vi frågade inte om annan sexuell aktivitet än det heterosexuella samlaget. Homosexualitet eller det ickepenetrerande samlaget syns alltså inte i svaren, säger Nils Beckman.  Anledningen är att studien ingår i en större undersökning där 70-åringar intervjuats om sina sexualvanor och attityder till sexualitet ända sedan 1971. Grupperna utgörs av män och kvinnor som var 70 år 1976, 1992 och 2000, som är den grupp som Nils Beckman nu sammanställer. Totalt ingår 1 658 kvinnor och män i undersökningen.  - Vi kanske inte tänker på vår farmor eller morfar som en sexuell varelse men sexualiteten försvinner inte bara för att vi blir gamla, säger Nils Beckman.  Men när glöden väl falnar beror det oftast på mannen. Av dem som fortfarande levde i parförhållanden men utan sex, säger en klar majoritet att det förlorade sexlivet berodde på mannen.  - Både kvinnor och män anger mannen som den främsta orsaken, säger Nils Beckman.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev