Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Akut ballongvidgning i första hand i Örebro

Publicerad: 13 juni 2002, 12:07

Mer än varannan hjärtinfarktpatient som kommer till Universitetssjukhuset Örebro får inte trombolys utan går direkt till behandling med akut ballongvidgning. Den aggressiva strategin får stöd av nya resultat från studier.


De senaste fem åren har sjukhusdödligheten i samband med hjärtinfarkt nästan halverats vid Universitetssjukhuset i Örebro, till knappt 7procent 2001. Siffran är en av de bästa i landet, och Thomas Kellerth, verksamhetschef vid sjukhusets kardiologiska klinik, är mycket nöjd, även om han noga betonar att en enstaka siffra måste bedömas försiktigt.  I Örebro har man, som på många andra hjärtkliniker, arbetat för att korta vårdkedjan och förbättra omhändertagandet av patienter med bröstsmärtor. På en punkt skiljer dock Örebro ut sig - sedan flera år gör man flest ingrepp i landet med ballongvidgning på patienter med akut hjärtinfarkt och svår kärlkramp.  Här fick förra året 55,4 procent av hjärtinfarktpatienterna behandling med ballongvidgning, så kallad akut PCI, perkutan koronar intervention, i stället för trombolys.  - Metoden har vunnit genklang här på kliniken. Successivt har det här synsättet satt sig och vi tror att det här är lite bättre än trombolys, säger Thomas Kellerth.  Mortalitetssiffrorna ger stöd åt den uppfattningen. Dödligheten i hjärtinfarkt för patienter som fått akut PCI i Örebro har under perioden 1995-2001 varit i genomsnitt 8 procent. Motsvarande siffra för trombolyspatienterna är 13 procent.  Thomas Kellerth betonar dock att även dessa siffror måste tolkas med försiktighet.  Från början var akut PCI reserverat för patienter vars EKG visade tecken på en stor infarkt, i form av en kraftig ST-höjning eller ett grenblock.  - Vi hade först en sammanlagd ST-höjning på minst 10 millimeter som gräns för ingreppet, men med tiden har vi blivit mer och mer benägna att välja PCI på de flesta infarkter, fortsätter Thomas Kellerth.  Sedan 1995 har andelen hjärtinfarktpatienter som behandlas med akut PCI ökat från 11 procent till 54 procent 2001. Förra året fick 74 hjärtinfarktpatienter i Örebro behandling med PCI och 62 fick trombolys. På 17 patienter gjordes så kallade rescue-PCI på grund av att trombolysbehandlingen misslyckats.  Thomas Kellerth framhåller att den låga sjukhusmortaliteten för infarktpatienter i Örebro inte enbart kan förklaras med att akut ballongvidgning används så frikostigt. Det är ett resultat av en satsning på att i varje led förbättra och snabba på omhändertagandet av hjärtinfarktpatienterna.  - Det finns mycket som görs i onödan i vårdkedjan kring infarktpatienter. Anamnesen tas ofta flera gånger, det sätts ofta in en extra venös infart "för säkerhets skull", ibland tas EKG både i ambulansen och på akuten. Vi har jobbat efter slagorden "En anamnes, ett EKG, en infart räcker och inga blodprov behövs", säger Thomas Kellert.  Resultatet har blivit en halvering av tiden till behandling, till omkring 30 minuter till trombolys och en timme till ingrepp med ballongvidgning.

Christer Wiklund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev