Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Akutklinik gav cox 2-hämmare för ryggont

Publicerad: 11 november 2003, 09:53

De omdebatterade nya smärtläkemedlen Celebra och Vioxx användes huvudsakligen till annat än de indikationer de är godkända för. Det framkom när förskrivningen granskades på akutkliniken vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.


Ända sedan den nya typen av antiinflammatoriska läkemedel, selektiva cox 2-hämmare, lanserades för några år sedan har diskussioner rasat om huruvida de ger tillräckligt värde för pengarna, och vilka patienter som ska behandlas. Förhoppningen är att cox 2-hämmarna ska ge färre biverkningar i form av magproblem än de gamla läkemedlen mot olika smärttillstånd, så kallade NSAID.  I slutet av 2002 kom ett prioriteringsdokument från Socialstyrelsen som rekommenderade att Celebra (cerecoxib) och Vioxx (rofecoxib) inte ska användas som förstahandsmedel. Enligt dokumentet bör de läkare som skriver ut dessa medel ha särskilda skäl.  Frågan är hur dessa rekommendationer påverkat den faktiska förskrivningen. Inte mycket, att döma av en ny journalstudie som presenteras om några veckor, på Svenska läkaresällskapets riksstämma.  Avbröt behandlingen i 40 fall  Studien har gjorts av två läkarstuderande, Martin Ståby och Oskar Angenete, under ledning av överläkare Hans Liedholm, klinisk farmakolog vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö och ledamot i Läkemedelsrådet i Region Skåne.  En sökning i akutklinikens datorjournalsystem för tiden mellan januari 2001 och augusti 2002 är studiens utgångspunkt. Alla träffar på Celebra och Vioxx följdes upp. Man hittade 586 sådana, vilket betyder att patienten antingen hade dessa läkemedel vid ankomst, eller fick dem utskrivna.  Vidare undersöktes vad som hände på akutkliniken med dessa preparat.   I 40 fall sattes preparaten ut, antingen på grund av bristande effekt eller för att patienten hade symtom som blodkräkningar, blod i avföringen eller magsmärtor.  I 195 fall sattes preparaten in av förskrivande läkare på akuten. Mestadels användes Celebra, i 133 fall, medan Vioxx gavs till 62 patienter. I undersökningen kartlades vilka indikationer som angavs för att sätta in de båda läkemedlen.  Enligt Fass är Celebra och Vioxx godkända för symtomlindring vid reumatoid artrit och artros, båda relativt väldefinierade tillstånd.  Men i den faktiska förskrivningen hade endast 26 patienter, eller 13 procent, diagnoserna reumatoid artrit eller artros. Resten, 87 procent, eller 169 av patienterna i denna undersökning, fick Celebra och Vioxx på helt andra indikationer.  Bland de indikationer som förskrivande läkare angett finns bland annat ryggsmärta, värk i muskelfästen, ont i magen och även bitestikelinflammation.  - Det tycks som om cox 2-hämmarna använts som ett allmänt NSAID i förhoppning om att de ger färre biverkningar. Eftersom det långt ifrån är säkert att biverkningsrisken verkligen är lägre, är det svårt att förstå varför man ska betala mer för en mer vidlyftig förskrivning, säger Hans Liedholm i en kommentar till undersökningens resultat.  Hans slutsats är också att det krävs fortsatta insatser för att undervisa förskrivande läkare om hur man ska använda cox 2-hämmarna och att det här finns en stor pedagogisk uppgift för många kliniker.  Per Carlsson, professor i hälsoekonomi vid Linköpings universitet och som var med och utarbetade Socialstyrelsens prioriteringsdokument för cox 2-hämmare, har inte hört talas om någon liknande undersökning.  - Det är naturligtvis väldigt intressant att få fram konkreta uppgifter om hur dessa preparat faktiskt används i sjukvården. Det har funnits en misstanke om att de blir använda på det sätt som denna undersökning pekar på. Men för dagen vet vi inte om den är representativ för hela förskrivningen av cox 2-hämmare, säger Per Carlsson.  Stickprov bland allmänläkare  Roland Frösing, biträdande medicinsk chef för Pfizer i Sverige som säljer Celebra, har svårt att tro att undersökningen är representativ.  - Stickprov vi själva gjort av förskrivningen i öppen vård pekar på att den håller sig väl inom godkända indikationer, säger han.  Roland Frösing hänvisar till undersökningar som gjorts under januari månad tre år i rad, 2001, 2002 och 2003. Vid det senaste mättillfället hade 60 procent av recepten på cox 2-hämmare skrivits ut på godkänd indikation. I detta stickprov granskades 144 recept utskrivna av allmänläkare i Sverige.  Roland Frösing menar att resultaten från undersökningen vid akutkliniken på Universitetssjukhuset Mas i Malmö kan bero på att det just är en akutklinik som har undersökts.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev