Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Akutläge - omvårdnad och etik när livet står på spel

Publicerad: 23 februari 2011, 10:54


Seminarium den 27 oktober 2010

I vårdkedjan kring den akut sjuka patienten, i ambulansen, på akutmottagningen och inom operations- och intensivvården spelar sjuksköterskan med specialistutbildning eller specialinriktning en avgörande roll. Just nu pågår en snabb utveckling, ofta driven av sjuksköterskor, för att få ett bättre, snabbare och mer evidensbaserat omhändertagande av den akut sjuka patienten.

Men den högteknologiska vård som ofta bedrivs i denna del av vårdkedjan ställer också frågor om teknikens påverkan på etik och bemötande i det konkreta vardagsarbetet och om vilken roll sjuksköterskor med specialistkunskaper kan ta för att få omvårdnaden att fungera när liv står på spel.

Dagens Medicin och Dagens Sjuksköterska bjuder in till en temadag för sjuksköterskor som arbetar inom akut-, anestesi-, intensiv- och ambulansvård samt operationsvården. Det blir en dag med information och utbyte av kunskap om ny forskning och nya projekt, men också för diskussion om väsentliga framtidsfrågor.

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Riksföreningen för akutsjuksköterskor, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Riksföreningen för anestesi- och intensivvård.

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 27 oktober 2010, kl 10.00-16.15.
Plats: Lindhagen mat & möten. Lindhagensgatan 126, Stockholm (obs ny lokal!)
Kostnad: 995 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin samt för medlemmar i Riksföreningen för akutsjuksköterskor, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Riksföreningen för anestesi- och intensivvård.
Ordinarie pris: 1 295 kronor + moms.
Kontakt: Åsa Uhlin, 08-566 241 34 e-post
Utställarinformation: Annika östholm, 08-566 241 13 e-post

Program

9.30 Registrering och kaffe med smörgås.

10.00 Välkomna!

Tema: Kedjan kring den akut sjuka patienten – så kan den förbättras
10.05 Raka spåret för höftpatienterna
Med höftlinjen har det akuta omhändertagandet av patienter med höftfraktur i Lund förbättrats dramatiskt. Genom ett snabbt omhändertagande i ambulans och direkt tillgång till röntgen kan operation ske på betydligt kortare tid, vilket innebär stora vinster för patienterna.
Talare: Ami Hommel, nationell koordinator för Rikshöft, Skånes universitetssjukhus, Lund.

10.35 Mindre smärta på akuten.
Ett strukturerat förbättringsarbete på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ledde till att patienter med buksmärtor fick bättre vård och smärtlindring.
Talare: Åsa Muntlin Athlin, disputerad sjuksköterska, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

11.00 Samverkan mellan ambulansen och akuten – så funkar det.
Stockholms prehospitala centrum utvecklar ett system, där ambulansens och akutmottagningarnas triagering ska samverka. Verktyget håller nu på att testas. Vilken betydelse kan det få för den prehospitala vårdkedjan?
Talare: Henrik Lindlöf, utvecklingssamordnare, och Lars Jonsson, utvecklingschef, Stockholms prehospitala centrum.

11.30 Hur ska vi få rätt riktlinjer i triaget?
Att få rätt dokument i rätt tid för rätt patient i pressade vårdsituationer är en utmaning. En modell för att lösa den utmaningen är Nationell informationsstruktur för vård och omsorg, ett projekt som drivs av Socialstyrelsen för att få ett gemensamt angrepssätt på all IT som har med hälso- och sjukvård att göra.
Talare: Lotta Holm Sjögren, utredare, Nationell informationsstruktur för vård och omsorg.

11.50 Debatt: Ska vi lägga ner akutmottagningarna?
Med en utveckling då ambulanssjuksköterskor gör allt mer arbete prehospitalt, och många akut sjuka patienter tas in via direkttriage, är det kanske snart dags att skrota akutmottagningarna som vi känner dem i dag. Hur ska framtidens akutmottagning se ut?
Panel: Henrik Andersson, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor, Janne Kautto, t f ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Oili Dahl, ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård.

12.30 Lunch

Tema: Etik och bemötande i den högteknologiska vården
13.30 Så lyfte vi fram etiken på intensiven
Sedan 2009 finns det på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset en särskild etikgrupp. Två specialistsjuksköterskor, Kristin Larsson och Cecilia Viggström. driver gruppen med två undersköterskor och en läkare och tanken är att lyfta de väsentliga vardagsetiska frågor som blir aktuella i det snabba, teknikintensiva arbetet på intensivvårdsavdelningen..
Talare: Kristin Larsson och Cecilia Viggström, specialistsjuksköterskor i intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

14.15 Kaffe

15.15 Påverkar tekniken etiken?
Allt mer vård bedrivs i en högteknologisk miljö och med avancerad teknik som hjälpmedel. Frågan är om det så kallade teknologiska imperativet gäller – det vill säga om vi kommer att använda teknik och teknologi bara för att vi har den, oavsett om patienten egentligen behöver det eller ej - eller om teknologin fångar vårt intresse mer än patienten. I sådana fall kommer tekniken i konflikt med våra etiska normer för varför och hur vi ska behandla patienter. I föreläsningen diskuteras detta och andra problem, men också möjligheter när det gäller medicinsk teknik i relation till den medicinska och vårdande etiken.
Talare: Lars Sandman, praktisk filosof och professor i vårdetik, institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

15.45 Får patienten plats i de standardiserade vårdrutinerna?
Diskussion med talarna och publiken.

16.15 Dagen avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev