Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Akutteam för äldre gör bedömning i hemmet

Publicerad: 28 november 2005, 12:54

Genom ett särskilt akutteam vill privata Brommageriatriken minska akutbesöken. Efter tio månader hade teamet gjort 533 besök. Var tredje patient kunde sedan stanna hemma.


RIKSSTÄMMAN. Brommageriatrikens akutteam för äldre startade som ett ettårigt projekt i september 2004. Målet var att minska antalet sökande till akutsjukhusens akutmottagningar genom att erbjuda hembesök som ett alternativ för personer över 65 år.

Försöket föll så väl ut att verksamheten i dag är permanentad.   De första tio månaderna genomförde teamet 533 hembesök. Hälften av de besökta patienterna lades in på Brommageriatriken medan 16 procent behövde akutsjukhusets resurser. Ytterligare 5 procent erbjöds sjukhusansluten hemvård, SAH, medan 29 procent kunde stanna kvar i hemmet med hjälp av annan vårdgivare.

"Skulle ha ringt på ambulans"  Akutteamets chef Birgitta Meuller Olsson saknar statistik över hur projektet har påverkat besökssiffrorna på akuten, men är övertygad om att söktrycket minskat.

- De vårdgivare som kontaktar oss skulle ha ringt på ambulans om inte akutteamet fanns, säger hon.

Teamet består av en geriatriker, en sjuksköterska och en undersköterska och är berett att åka ut på hembesök i Brommageriatrikens upptagningsområde vardagar klockan 8 till 17. Det är bara andra vårdgivare som husläkare, distriktssköterska, hemtjänstpersonal och ambulanspersonal som kan kontakta teamet. Mellan september 2004 och augusti 2005 fick det 802 samtal från andra vårdgivare. I 34 procent av fallen ledde dessa telefonsamtal enbart till telefonrådgivning.

Enklare prover tas på plats  De vanligaste skälen till att teamet får rycka ut är andningsbesvär, hjärtproblem, infektioner, fallolyckor och försämrat allmäntillstånd.

- Det sparar både tid och oro för patienten att slippa åka in till akuten. Och det är skönt för de anhöriga också att veta att vi kan åka ut, säger Ann-Christine Pettersson, en av sjuksköterskorna i teamet.  

Vid hembesöken kan teamet ta enklare prover som snabb-CRP, hB och blodglukos. Efter att patientens tillstånd har bedömts ordnar teamet vid behov transport till sjukhus och kontaktar anhöriga och återrapporterar till berörd vårdgivare. Patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt, stroke eller har brutit något måste köras in till sjukhuset. Däremot har teamet möjlighet att påbörja behandling med till exempel injicerad diuretika eller antibiotika.

- De patienter som vi bedömer är i behov av ytterligare vård tas direkt in på sjukhuset och slipper sitta på akuten och vänta. På så sätt minskar köerna på akuten och dessutom styr vi över många av de sökande till dagtid så att belastningen på kvällarna minskar, säger Ann-Christine Pettersson.

Hon tror att modellen med akutteam även kan användas för exempelvis funktionshindrade och nyfödda. Att komma ut till patienternas bostäder ger möjlighet att möta andra vårdgivare som arbetar med patientgruppen, anser Ann-Christine Pettersson. Dessutom gör det mötet med patienten mer avslappnat.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev