Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Akutvården i Södertälje och Norrtälje kvar - tills vidare

Publicerad: 25 november 2003, 12:15

Hotet mot akutsjukhusen i Norrtälje och Södertälje är avvärjt. Åtminstone tills vidare. Nu ska verksamheterna vid de båda sjukhusen genomgå ytterligare utredning och dessutom beläggs de med tuffa sparbeting.


Akutverksamheterna vid sjukhusen i Norrtälje och Södertälje blir kvar, men samtidigt får de ett tufft sparbeting på 25 respektive 50 miljoner kronor vardera under det kommande året. För att klara landstingets tuffa krav planerar sjukhusledningen i Norrtälje att utveckla verksamheten till ett integrerat när- och akutsjukhus, med ett nära samarbete mellan sjukhus, primärvård och Norrtälje kommun. Det ska exempelvis bara finnas en nattöppen jourmottagning.  - Det är en klar framgång att man har beslutat att vi får behålla sjukhuset i Norrtälje, eftersom det verkligen behövs ett akutsjukhus i norra halvan av länet. Vi är det sjukhus som har lägst kostnader för sjukvård i hela landstinget och dessutom är vi på väg in ett unikt samarbete med primärvården och Norrtälje kommun, säger Per-Anders Flordal, sjukhusdirektör vid Norrtälje sjukhus.  Utöver det överväger sjukhuset även att avstå från att köpa in en egen magnetkamera och i stället genomföra dessa undersökningar i samarbete med Danderyds sjukhus. Norrtälje sjukhus planerar även att vidga upptagningsområdet, samt att ta över vissa planerade ingrepp från Karolinska sjukhuset i Solna.  Ser besparingarna som rimliga  Curt Brandt, sjukhusdirektör vid Södertälje sjukhus, är också nöjd med landstingsledningens beslut.   - Det är positivt att vi nu åter kan vara med i diskussionerna om den långsiktiga strukturen av sjukvården i Stockholm. Nu ska vi inleda ett förutsättningslöst arbete där vi tillsammans med landstingsledningen och sjukhusets styrelse ska besluta hur sjukhuset ska hantera de nya sparkraven, säger Curt Brandt.  Han anser därför att det i dagsläget inte är möjligt att säga vilka av sparförslagen vid sjukhuset som kommer att genomföras.   Bland dessa förslag diskuterades bland annat att omvandla vissa vårdavdelningar till avdelningar som endast har öppet under vardagar. Det finns även planer på att införa en inskrivningsavdelning för att minska vårdtiderna på slutenvårdsavdelningarna, samt att rationalisera vid sjukhusets röntgen- och intensivvårdsavdelning, och vid administrationen på sjukhuset. Tanken är också att mer ansvar för patienter inom öppenvården ska föras över på primärvården.   - Det är bra att vi har kommit fram till en lösning när det gäller Södertälje sjukhus, nu finns det hopp. Sjukvården är dock i kris och då måste vi ta ansvar för det. Därför är besparingsförslaget rimligt och det kan därför också bli aktuellt att genomföra vissa av de konkreta effektiviseringsförslagen, säger Kerstin Pettersson, ledamot av landstingsfullmäktige (v), som även arbetar som sjuksköterska vid medicinavdelning 8 på sjukhuset.   Sjukhusen är fortfarande hotade  Anders Lönnberg (s), ordförande i ägarutskottet i Stockholms läns landsting, är positiv till de kreativa förslag till effektiviseringar och samordningsvinster som har kommit från de båda sjukhusen. Utöver svårigheter att få politisk majoritet för de ursprungliga sparplanerna var de nya förslagen en viktig förklaring till att landstingsledningen backade. Men han anser inte att detta beslut ger någon trygghet för de båda akutsjukhusen på sikt.  - Att ha sju fullständiga akutsjukhus i ett landsting av den här storleken är inte försvarbart i ett framtidsperspektiv, säger han.  Enligt Anders Lönnberg ska färdiga förslag på besparingar och effektiviseringar vid de båda sjukhusen presenteras senast i februari nästa år. Ett nytt beslut om framtiden för de båda sjukhusen kan fattas i september då det är dags att besluta om budget för 2005.  Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslutar om budgeten för 2004 under denna vecka.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev