Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Äldre AT-läkare lyckas sämre än sina yngre kollegor vid examen

Publicerad: 19 november 2008, 13:06

Äldre AT-läkare lyckas sämre än sina yngre kollegor vid examen

Foto: Foto: Stefan Zimmerman

Äldre AT-läkare får betydligt sämre resultat på sitt slutprov än sina yngre kollegor. Det visar en ny studie från Karolinska institutet i Solna.


I slutet av den AT-tjänst som läkare måste göra för att få ut sin legitimation, genomförs ett praktiskt och ett skriftligt prov.
Forskare vid Karolinska institutet har studerat 11 000 skriftliga AT-examensprov sedan tio år tillbaka. Resultaten visar att äldre AT-läkare fick mycket sämre resultat än de yngre.

De som skrivit proven har varit mellan 25 och 62 år gamla och de flesta har befunnit sig i åldersgruppen 27 till 31 år.
Bland de AT-läkare som var yngre än 30 år vid provtillfället, låg medelpoängen nästan 10 poäng högre än för dem som var 45–49 år.

– Det är en ganska rejäl skillnad. Resultatet sjunker alltså med ungefär tre poäng vart femte år. Det är rätt intressant, säger Jan Östergren, studierektor vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Han tror att skillnaderna delvis kan bero på att läkare med utländsk härkomst ofta är äldre då de tar sin AT-examen. Detta eftersom just denna grupp ofta har en utsträckt studietid, som kan innebära att de teoretiska kunskaperna är mindre färska.

Men kan ålder i sig vara en förklaring?
– Min personliga erfarenhet är att åldern påverkar. Äldre studenter presterar sämre på teoretiska prov. Förklaringarna till det får du väl prata med en minnesexpert om, säger Jan Östergren.

Finns det några fördelar med att vara äldre läkarstudent eller AT-läkare?
– Ja absolut, äldre kan ha andra saker som väger upp de teoretiska kunskaperna, som erfarenhet och omdöme.

Det finns ingen övre åldersgräns för när man kan påbörja sin läkarutbildning. Och Jan Östergren anser att det är viktigare att ta hänsyn till ekonomiska aspekter än till eventuell bristande yrkesskicklighet när det gäller äldre nyutexaminerade läkare.

– Det ter sig inte samhällsekonomiskt lönsamt att utbilda äldre till läkare. Men man får väga den personliga friheten – att alla ska få konkurrera om platserna – mot ekonomiska perspektiv.

Kan man vara för ung för att bli läkare?

– Ja, men det har väl mer med personlig mognad än biologisk ålder att göra. Ibland kan jag tycka att vissa läkare kan vara lite för oerfarna, men min erfarenhet är att det inte är ett stort problem.

Kön är en annan variabel forskarna har tittat på. Det visade sig att kvinnor presterade bättre än män. Skillnaden låg i genomsnitt på 1,3 poäng.

– Det är en liten skillnad, men dock en skillnad, säger Jan Östergren.
Studien, där även andra faktorer som regionala skillnader tas upp, kommer att publiceras inom några månader.

Lisa Röstlund

Resultat på skriftligt AT-prov

60,2 poäng är medel totalt. Maxpoäng brukar ligga runt 80.

63,2 är medelpoäng för AT-läkare under 30 år.

53,7 är medelpoäng för AT-läkare i åldrarna 45–49 år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev