Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Äldre blir akut sjuka av sin medicin

Publicerad: 24 november 2003, 14:17

Läkemedelsbiverkningar ligger bakom nära var femte akutinläggning av patienter över 65 år. Det visar en undersökning gjord av en forskargrupp vid Huddinge universitetssjukhus.


- Det är en högre siffra än vad vi hade väntat, säger Anders Helldén, studiens projektledare.  I undersökningen ingår alla personer som fick stöd från äldreomsorgen i Huddinge kommun mellan oktober och december 2002, sammanlagt 1425 personer.  Av dessa lades 160 in akut på sjukhus någon gång under perioden. Forskargruppen har granskat sjukhusens journaler och kommit fram till att 28 av inläggningarna, 18 procent, endast berodde på biverkningar från läkemedel.  Det är en hög siffra jämfört med internationella studier, som brukar visa att mellan 10 och 15 procent av de akuta inläggningarna beror på läkemedelsbiverkningar bland de äldre patienterna.  För att kunna avgöra om inläggningarna enbart berodde på reaktioner från mediciner har forskarna granskat läkemedelsanamneserna och sett om patienterna nyligen har fått nya läkemedel eller ändrade doser.  - Sedan har vi undersökt hur väl patienternas symtom stämmer överens med kända biverkningar från deras läkemedel, och försökt utesluta andra förklaringar till deras besvär, berättar Anders Helldén, som är specialist i njurmedicin och ST-läkare i klinisk farmakologi.  För höga doser var vanligt  De vanligaste orsakerna till inläggningen var att patienterna hade drabbats av blödningar, höjt eller sänkt blodtryck eller yrsel. I de flesta fall var reaktionen så allvarlig att den var primär orsak till att patienten lades in, till exempel om läkemedlet orsakat hjärnblödning eller magsäcksblödning.  I några fall hade biverkningen lett till en sekundär skada, till exempel om en läkemedelsorsakad yrsel lett till att patienten ramlat och fått en fraktur.  - Det var vanligt att patienterna hade för höga doser av läkemedel med tanke på deras ålder, eftersom äldre människor ofta har nedsatt njurfunktion. Med för höga doser kan vanliga läkemedel ge yrsel, säger Anders Helldén.  Biverkningar nämns inte i journaler  Trots att nära var femte inläggning berodde på läkemedelsreaktioner är det inte en enda journal som nämner biverkningar som orsak.  - Det är anmärkningsvärt. Uppenbarligen krävs ytterligare information till läkarna, som bör ta med läkemedlen i bedömningen av patienten, säger Anders Helldén.  Av studien, som beställts av hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, framgår även att patienterna tar många läkemedel samtidigt. Vid inläggningen är genomsnittet 7,2 läkemedel per person. Men då patienterna skrivs ut tar de hela 8,9 olika mediciner var.  Detta behöver dock inte bero på att patienterna fått nya läkemedel förskrivna under sjukhusvistelsen. Förklaringen kan vara att patienterna vid inläggningen inte kan ge en korrekt anamnes, enligt Anders Helldén.  Han ser ett stort behov av bättre förskrivarstöd. Dessutom måste varje läkare ha tillgång till datoriserade läkemedelsjournaler över patienternas förskrivningar, anser han.  - Här finns oerhört mycket lidande och pengar att spara.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev