Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Äldre patienter glöms bort på landets sjukhusakuter

Publicerad: 29 augusti 2006, 11:53

Vårdpersonalen på landets akutmottagningar är mer intresserade av dramatiska traumafall än äldre multisjuka. Det händer att gamla helt glöms bort och därför avlider.


Socialstyrelsen har i en stor nationell granskning besökt akutmottagningarna på 56 sjukhus för att se hur de mest sköra patienterna, över 80 år, behandlas.

- Tyvärr är resultatet väntat, men det är inte desto mindre allvarligt att det ser ut som det gör, säger tillsynsläkare Ulla Fryksmark på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping och projektledare för granskningen.

I rapporten Hur tas äldre patienter om hand på akutmottagning redogör Socialstyrelsen för en rad brister som alla handlar om att människor över 80 år inte behandlas på ett patientsäkert sätt och att sjukvården inte tar hänsyn till att de som är i 80-årsåldern lättare får organsvikt än yngre.

Ett snabbt omhändertagande på akutmottagningen kan därför vara avgörande för att förhindra onödiga komplikationer. Men enligt Socialstyrelsens rapport är kunskapen om detta bristfällig bland såväl ledning som personal på akutmottagningarna.

"Personalen inte ens intresserad"  - Den allvarligaste kritiken tycker jag är den att personalen på akutmottagningarna inte ens är intresserad av den här patientgruppen, som utgör ungefär 20 procent av de akuta besöken, säger Ulla Fryksmark.

- Många av dem som arbetar på akuten är själva relativt unga och har större intresse för traumatologi. Jag tror att akutmottagningarna skulle behöva fler lite äldre och mogna personer i personalstaben.

Introduktionsprogrammen för läkare och sjuksköterskor innehåller som regel ingen information om äldres behov. Särskild kompetensutveckling i äldrefrågor förekommer bara på en femtedel av akutmottagningarna, enligt rapporten.

Hälften av de granskade sjukhusen saknar rutiner för hur tillsyn och övervakning ska dokumenteras i journalen. Det är också oklart vem som har ansvar för patienter när de flyttas från akuten för undersökning eller provtagning på annan avdelning.

Det finns exempel där gamla helt har glömts bort och till följd av detta har avlidit på röntgenavdelningen, enligt Ulla Fryksmark.  - Detta har vi sett i en handfull fall under den senaste femårsperioden, säger hon.

Sjukhusen har även brister i hur de prioriterar patienterna under väntetiden. Det är, enligt Socialstyrelsen, "anmärkningsvärt" att bara ett fåtal sjukhus har utvecklat system som följer att prioriteringar görs på ett patientsäkert sätt.

Men Ulla Fryksmark tror att färre äldre äldre skulle behöva söka akut vård om äldrevården i kommunerna fungerade bättre.

Krav på förbättrade rutiner  Hon får medhåll av Arne Sjöberg, verksamhetschef för geriatriska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar. Där har geriatriken i närmare åtta år arbetat för att öka samarbetet med akuten.

Akuten på sjukhuset har i dag tillgång till en geriatrisk bakjour men hoppas att denna verksamhet ska byggas ut till ett stationärt geriatriskt team som kan erbjuda geriatrisk specialistkompetens till alla som behöver detta.

- Kunskapsbristen är stor och det är tydligt att de äldre och multisjuka inte passar in i akutmottagningarnas struktur och sätt att arbeta, säger Arne Sjöberg.  Socialstyrelsen kommer att kräva att de granskade sjukhusen förbättrar sina rutiner.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News