Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Alla hjärtsviktssjuka bör få ytterligare ett läkemedel

Publicerad: 1 September 2003, 12:21

Behandling med angiotensin 2-blockeraren Atacand ger färre fall av död och sjukhusinläggningar hos alla typer av hjärtsviktspatienter, enligt en ny studie som i söndags samtidigt offentliggjordes vid den pågående europeiska hjärtkongressen i Wien och i tidskriften the Lancet. Professor Karl Swedberg, ansvarig för studien, anser att detta läkemedel måste övervägas för ett stort antal patienter, utöver de läkemedel de redan har.


Den så kallade Charm-studien har undersökt effekten av en angiotensin 2-receptorantagonist, en av den nya generationens blodtryckssänkande läkemedel, som tilläggsbehandling för olika typer av hjärtsviktspatienter. Den studerade substansen är kandesartan (Atacand) från Astra Zeneca, som finansierat studien där 7 600 patienter ingick. De flesta följdes i tre år.  I en grupp studerades hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion som inte tål behandling med ACE-hämmare. Där visade det sig att kandesartan gav 23 procent färre fall av antingen inläggningar på sjukhus eller död i kardiovaskulär sjukdom, jämfört med placebo.  I en annan del av Charm-studien gavs kandesartan eller placebo på toppen av annan läkemedelsbehandling mot hjärtsvikt - ACE-hämmare och hos en del patienter även betablockerare. Även hos dessa patienter fanns en signifikant bättre effekt av tillägg med kandesartan. Antalet sjukhusinläggningar eller död i hjärt-kärlsjukdom minskade med 15 procent jämfört med placebo.  I en tredje grupp inkluderades patienter som hade symtom på hjärtsvikt, men som inte hade en mätbar nedsättning av hjärtats vänsterkammarfunktion, det vill säga lite mindre sjuka patienter. För denna grupp kunde man inte säkerställa en minskad frekvens av inläggningar på sjukhus eller kardiovaskulär död, även om tendensen fanns där. Däremot minskade insjuknandet i diabetes i kandesartangruppen med hela 40 procent i gruppen mindre sjuka. Diabetes försämrar prognosen för hjärtsviktspatienter och är därför en viktig riskfaktor.  - När vi lade samman data från samtliga delar av studien så visade det sig att alla hjärtsviktspatienter har en signifikant lägre risk för kardiovaskulär död eller inläggning på sjukhus, säger Karl Swedberg, professor i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg, och en av två ordförande i styrkommittén för Charm.  I studien fick sammanlagt 3 803 patienter kandesartan, mot 3 796 som fick placebo. I kandesartangruppen hittades 1 150 fall av sjukhusinläggningar för hjärtsjukdom, eller kardiovaskulär död. I placebogruppen var samma siffra 1 310, det vill säga 160 fler fall. Resultaten visar också att det framför allt är färre sjukhusinläggningar man vinner med kandesartan.  - Utmaningen blir nu att skriva nya riktlinjer för hjärtsviktsbehandling, där de olika läkemedlen får sin plats i behandlingstrappan, säger Karl Swedberg.  För egen del är han mycket imponerad av resultaten med kandesartan och beskriver resultaten från Charm-studien som ett lika stort genombrott som när ACE-hämmarna introducerades som läkemedel mot hjärtsvikt.  Den fråga som alla läkemedelskommittéer kommer att slita med är den hälsoekonomiska konsekvensen av ytterligare ett läkemedel för en stor grupp patienter. Enligt Karl Swedberg går det inte i Charm-studiens data att se vilka patienter som har störst nytta av kandesartan. Han menar att den positiva effekten gäller för alla.  - Man måste tidigt i behandlingen tala med patienten om att vi har fyra olika läkemedel, som kan göra stor nytta, betablockerare, ACE-hämmare, kandesartan och spironolakton, säger Karl Swedberg.  Han menar också att den oro som tidigare funnits mot att kombinera tre olika läkemedel vid hjärtsvikt nu saknar vetenskaplig grund.  Ordföranden i Läkemedelsrådet i Skåne, Ola Ohlsson, tar emot nyheterna från Charm med en avvaktande skepsis till de slutsatser som Karl Swedberg presenterar.  - Vi ser allt oftare mycket entusiastiska och tuffa påståenden från ansvariga personer för olika kliniska studier, när dessa presenteras. Erfarenheten visar att deras entusiasm ofta behöver dämpas något innan man går ut med den här typen av vittgående rekommendationer, säger Ola Ohlsson som själv är kardiolog och professor i medicin.  I veckans nummer av The Lancet publiceras fyra olika artiklar om resultaten från Charm-studien.  FOTNOT: Charm står för Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev