Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Alla sjukskrivande läkare ska kallas till fortbildning

Publicerad: 17 mars 2003, 12:07

Landets 25000 intygsskrivande läkare ska under de tre närmaste åren specialutbildas i försäkringsmedicin. Först ut blir landets 5000 allmänläkare. Det framgår av den preliminära plan Riksförsäkringsverkets, RFV:s, försäkringsöverläkare Göran Blennow arbetar med.


Planen ska dras för RFV:s generaldirektör, Anna Hedborg, på fredag, den 21 mars, och rapporteras till regeringen senast den 31 mars.  Att ge alla läkare som skriver sjukintyg bättre utbildning i försäkringsmedicin är en av regeringens åtgärder för att nå det övergripande målet om halverat ohälsotal till 2008.  En studie som gjordes av åtta försäkringskassor 2002 fann att merparten av läkarnas intyg innehöll väsentliga kvalitetsbrister.  "Kvaliteten i läkarintygen är av central betydelse för att försäkringskassans handläggare ska kunna bedöma en sjukskriven persons rätt till sjukpenning och rehabilitering" skrev arbetslivsminister Hans Karlsson i ett pressmeddelande i samband med att han den 13 februari gav Riksförsäkringsverket i uppdrag att lägga förslag om utbildningen.  Göran Blennow. Foto: Anders Kallersand.Göran Blennow föreslår att allmänläkarna på landets vårdcentraler prioriteras i satsningen på utbildning i försäkringsmedicin.  - De står för hälften av långtidssjukskrivningarna och är en mycket viktig grupp i sammanhanget, säger han.  Inte rabbla kunskapsinnehåll  Den preliminära utbildningsplaneringen ser ut så här:  *100 av landets försäkringsläkare får en endags handledarutbildning i vår och 100 får utbildningen i höst.  *De handledarutbildade försäkringsläkarna ger 2500 allmänspecialister en endagsutbildning i försäkringsmedicin i höst och utbildar ytterligare 2500 allmänspecialister nästa vår.  *Därefter utbildas företagsläkare, ortopeder, psykiatriker och andra läkargrupper som ofta sjukskriver på lång tid.  *Under resten av 2004 och 2005 ska hela läkarkollektivet som sjukskriver vidareutbildas.  Ett exempel på vad utbildningen ska innehålla är vilken verkan och biverkan sjukskrivningen har som behandlingsmetod.  - Vi kommer inte att rabbla kunskapsinnehåll, utan vill få i gång en diskussion med läkarna om attityder och värderingar, om den glidning som skett i samhället i synen på sjukskrivningar som lösning på andra problem, säger Göran Blennow.  - Vi ska exempelvis prata om hur läkaren ska kunna diskutera med patienten om det verkligen är nödvändigt i varje fall med heltidssjukskrivning. I så fall måste läkaren ha medvind från samhället i övrigt, så att patienterna förväntar sig en sådan diskussion, så att det inte bara är en snål läkare som börjar ifrågasätta den försörjning som den försäkrade är piskad att efterfråga, säger Göran Blennow.  Han räknar med att denna del av utbildningsprojektet kommer att kosta 75 miljoner kronor. En del av kostnaderna, som läkarnas löner och resor, förutsätter Göran Blennow dock att landstingen betalar.  Ska ge kompletterande kunskaper  En annan del i utbildningsprojektet är att erbjuda ett internat på tre till fem dagar för läkare som behöver fördjupade kunskaper i försäkringsmedicin.  Den ska rikta sig till landets 600 företagsläkare och uppskattningsvis 300 intresserade allmänläkare.  Det är läkare som försäkringskassan ska använda sig av för att i vissa fall få en fördjupande bedömning efter en tids sjukskrivning. Då handlar det om att läkarna ska kunna ge kompletterande kunskaper för exempelvis personer som inte borde gå tillbaka till sin arbetsgivare utan söka nya jobb.  En första utbildningsgenomgång för 30 av dessa läkare kan starta i höst. Övriga ska erbjudas utbildningen under 2004 och 2005.  Göran Blennow föreslår också att på sikt ska den särskilda satsningen på försäkringsmedicin läggas in i läkarnas grund- och vidareutbildning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev