Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Alliansen ligger lågt om primärvårdens betydelse

Publicerad: 23 maj 2006, 12:43

Äldresjukvården är det enda område som de borgerliga partierna är eniga om att ta tag i om de vinner valet iseptember. För primärvården är intresset svalare.


Den borgerliga alliansens arbetsgrupp för välfärdsfrågor presenterade i februari rapporten Från byråkrati och monopol till patientmakt och mångfald, se Dagens Medicin nr 7/06. Där pekade alliansen ut sju områden som den hade för avsikt att förändra i händelse av en valseger.

Dagens Medicin har nu frågat de sjukvårdspolitiska talesmännen hos de fyra partierna i alliansen vilka tre frågor som de anser bör stå högst på agendan efter en eventuell borgerlig seger i valet.

Resultatet visar att alliansen långtifrån är enig om vilka frågor som ska prioriteras. Till exempel lyfter moderaterna fram sitt förslag om en patienträttighetslag medan folkpartiet fortsätter att driva frågan om ett nationellt husläkarsystem. Dessa båda områden nämns inte av något av de andra partierna. Det är också intressant att notera det relativt klena intresset för primärvården och att sjukskrivningsproblematiken inte tas upp av något parti.

Under det tämligen breda målet "öka tillgängligheten totalt" betonar centerns Kenneth Johansson behovet av att den så kallade vardagssjukvården, där primärvården är en del, förbättras.  - Den nära vården måste bemannas upp totalt sett och primärvården måste breddas med andra specialister, som geriatriker, psykiatrer och psykologer, säger han.

Hur ska ni få fler att arbeta i primärvården?  - Det handlar om att tydliggöra primärvårdens uppdrag och att stå upp för primärvårdstanken. Dessutom vill vi öka antalet platser på läkarutbildningen och locka allmänläkare som jobbar med annat att komma tillbaka till primärvården.

Folkpartiet fortsätter att driva frågan om ett nationellt husläkarsystem, trots att detta inte finns med bland alliansens gemensamma mål och därför troligen inte blir verklighet.  - Vi är inte överens med de andra partierna om husläkarsystemet. Vi anser att primärvården är sjukvårdens svagaste länk och att ett nationellt husläkarsystem är nyckeln till att lyfta primärvården och öka antalet allmänläkare, säger Erik Ullenhag, sjukvårdspolitisk talesman för folkpartiet.

Det enda område som lyfts fram av samtliga partier är äldresjukvården. Detta kan troligen delvis förklaras med att de borgerliga partierna måste parera socialdemokraternas och samarbetspartiernas gemensamma proposition kring äldrevården.  - Vi anser att det behövs fler geriatriker så att de medicinska insatserna på äldreboenden kan öka. Dessutom behövs det en rejäl satsning på forskning kring äldres behov och sjukdomar, säger Chatrine Pålsson, sjukvårdspolitisk talesman för kristdemokraterna.

Psykiatrin är ett annat område som omhuldas både av regeringen och den borgerliga alliansen. Regeringen gav 2003 Anders Milton i uppdrag att utreda psykiatrin och två av partierna i alliansen anser att psykiatrin är ett av de områden som måste prioriteras om det blir maktskifte. Kristdemokraterna pekar på behovet av att psykiatrerna blir fler och att diagnoser ska ställas snabbare.

Centerpartiet vill också öka antalet psykiatrer och anser dessutom att en särskild vårdgaranti på en månad ska införas inom barn- och ungdomspsykiatrin.   - Den psykiska ohälsan bland barn och unga måste ha högsta prioritet. Därför måste skolhälsovården få större resurser, säger Kenneth Johansson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev