Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allmänläkare fortfarande för få

Publicerad: 6 mars 2007, 07:37

Målet på 6 000 allmänläkare i primärvården år 2008 blir svårt att uppnå. Enligt ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting jobbade knappt 5 000 läkare i primärvården år 2006.


I november 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Enligt planen är målet ungefär 6 000 allmänläkare senast år 2008.

För att leva upp till det målet krävs det en rejäl ökning av antalet läkare i primärvården varje år. Mellan åren 2001 och 2006 har dock antalet varit i stort sett konstant. Under de två senaste åren har antalet läkare i primärvården till och med minskat något – från 4 997 år 2005 till 4 953 år 2006. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.

Därmed ser målen i handlingsplanen ut att ligga långt borta. Enligt Barbro Emriksdotter, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, är tillskottet på nya specialister inte tillräckligt för att täcka upp bland annat pensionsavgångarna.

– Ökningen på specialistutbildade allmänläkare har ännu inte gett den positiva nettoeffekten. Det är helt enkelt fler läkare som har slutat än som har börjat.  När målet på 6 000 allmänläkare kan komma att uppnås är svårt att säga, enligt Barbro Emriksdotter.

– Förmodligen blir det en ketchupeffekt. Många åtgärder har vidtagits i landstingen, och intresset för allmänmedicin är stort hos läkarstudenterna. Framför allt de förändringar som har gjorts i läkarutbildningen under de senaste fem åren kommer att ge en stabil och långsiktig effekt, säger Barbro Emriksdotter.

Det har också blivit lättare att rekrytera ST-läkare inom allmänmedicin. År 2006 var det 1 420 läkare som gjorde sin specialisttjänstgöring inom allmänmedicin – en ökning med 421 personer jämfört med år 2001.

Maria Dalemar, vice ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, tycker att det behövs en ordentlig kartläggning av var allmänläkarna egentligen finns.

– Vi har ökat antalet medlemmar i Distriktsläkarföreningen och det utfärdas fler specialistbevis i allmänmedicin. Det måste alltså vara fler som väljer alternativa arbetsgivare. Det är oerhört bekymmersamt.

Maria Dalemar tycker också att landstingen måste jobba mer för att öka attraktionskraften i distriktsläkarnas arbete.

– Bland annat måste det vara ett tydligt och definierat uppdrag. Att man vet vad man har för åtagande, vilken befolkning man har ansvar för och vilka resurser som finns för att klara det, säger Maria Dalemar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev