Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allmänläkaren beskrivs som ovillig att samarbeta

Publicerad: 17 december 2008, 14:46

Distriktsläkare har en traditionell bild av läkarrollen. Därför diskuterar de ogärna sin yrkesroll och gillar inte att arbeta i team, enligt en ny avhandling.


Distriktsläkaren Anders Hansson, som forskar vid primärvårdens FoU-enhet i Vänersborg, tar i sin avhandling upp problem som distriktsläkare har i sin yrkesroll.

Hans slutsats är att distriktsläkare är negativa till att arbeta i team. Anders Hansson ser en rad förklaringar, som att läkare under sin utbildning uppmuntras till självständigt arbete.

Vidare finns inom allmänläkarkåren en bild av läkaren som en ensam beslutsfattare och en rädsla att bli ifrågasatt i yrkesrollen, anser Anders Hansson.

Han beskriver att distriktsläkarnas rädsla att ifrågasättas leder till att professionen inte diskuterar och utvärderar sig själv.

– Inom professionen värderas den enskilde praktikerns erfarenhet högst och det skapar ett ovetenskapligt förhållningssätt. Att inte lyfta fram problem och diskutera yrkesrollen gör att professionen inte utvecklas.

Anders Hansson vill se öppnare distriktsläkare.

– Vi måste kunna granska oss själva och våga se värdet av att andra professioner kan avlasta oss. Vi borde vara ledande i utvecklingen av vår specialitet och ta fram metoder att hantera de ökade kraven i den moderna sjukvården, säger han.

Avhandlingen baseras på djupintervjuer och gruppintervjuer med distriktsläkare kring synen på deras yrkesroll och inställning till samarbete. Anders Hansson har också jämfört vilken inställning läkarstudenter har till samarbete i början respektive i slutet av sin utbildning.  

Anders Hanssons avhandling Nya utmaningar, gamla strategier – om distriktsläkarens yrkesroll och attityder till samarbete lades fram vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet den 28 november.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev