Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Allmänläkarna anklagar landstingen för att smita undan sina löften

Publicerad: 2 September 2003, 12:55

"Närsjukvård" är ett begrepp på modet. I landstingen flödar idéerna om samarbete mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård. Nu kommer skarp kritik från allmänläkarna, som hävdar att landstingen försöker komma undan utlovade satsningar på primärvården för att i stället lägga pengarna på att rädda nedläggningshotade lasarett.


I mitten av juni presenterade Socialstyrelsen en kartläggning av närsjukvården i 13 landsting. Redovisningen visade att närsjukvård än så länge mest handlar om idéskisser till vad man vill göra för att öka tillgänglighet och kontinuitet för personer som ofta har behov av sjukvård. Ett honnörsord i planerna är "ökad samverkan", mellan primärvården, den kommunala vården och sjukhusvård.  - Det talas så mycket om närsjukvård nu att vi var tvungna att kartlägga hur långt man kommit i olika landsting och hur detta förhåller sig till den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården, säger Monica Albertsson, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen.  Hon anser att den strävan som finns inom närsjukvården till ökat samarbete mellan olika vårdgivare, ligger i linje med den nationella handlingsplanen.  Meta Wiborgh, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM har en helt motsatt uppfattning.  - Landstingen försöker komma undan uppgiften att göra det som är svårt, nämligen att åstadkomma en förskjutning av resurserna från sjukhusvård till primärvård. Genom att inkludera viss sjukhusvård i begreppet närsjukvård och påstå att den förverkligar den nationella handlingsplanen, kan man använda de statliga pengarna till helt fel saker, säger Meta Wiborgh.  Flera landsting har planer på att omvandla mindre sjukhus till "närsjukhus". En annan variant som diskuteras är att inrätta närsjukvårdsakutmottagningar, ett slags hybrid mellan sjukhusens akutmottagningar och primärvårdens jourmottagningar.  - Det är tråkigt om en utbyggd närsjukvård skulle leda till motsättningar mellan allmänmedicinare och andra delar av sjukvården. Jag tror inte det behöver vara så hotfullt. Besluten om en fast läkarkontakt för alla ligger fast, och det ska vara en allmänmedicinare, säger Monica Albertsson.  Hennes förhoppningar dämpar inte Meta Wiborghs oro. Hon menar att rapporter från många håll i landet visar att primärvården trots statliga bidrag inte byggs ut som utlovats i regeringens nationella handlingsplan.  Dalarna har pekats ut som ett av de landsting som kommit längst i arbetet på att förverkliga en närsjukvård. Sedan en tid har de gamla sjukvårdsdistrikten döpts om till närsjukvårdsområden, med tillhörande lokalt sjukhus, och ett antal vårdcentraler.  - Men detta har inte lett till något ändrat utbud från dessa olika enheter. Jag har faktiskt svårt att upptäcka substansen i begreppet närsjukvård, om det inte syftar till att dölja att resurserna på de lokala sjukhusen skärs ned, säger Anders Paprin, projektledare inom hälso- och sjukvården i Dalarna.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev