Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allt fler anställda i vården är födda utanför Sverige

Publicerad: 23 augusti 2002, 11:23

Landstingen anställer allt fler personer med utländsk bakgrund. Men de regionala skillnaderna är stora.


- Olika landsting har kommit olika långt. Men man får inte glömma att rekryteringsunderlaget också skiljer sig åt, säger Lena Tell, förhandlingschef på Landstingsförbundet.  Under de senaste fem åren har antalet landstingsanställda med utländsk bakgrund ökat med 22 procent. I november var drygt 25000, motsvarande 10 procent, av de anställda födda i ett annat land än Sverige. Det visar statistik från Landstingsförbundet och Statistiska centralbyrån.  Den växande skaran av utländsk sjukvårdspersonal är välkommen av flera skäl.

- Resurstillskottet är viktigt inom de yrkesgrupper där det råder brist. Dessutom är det ju en fördel om de landstingsanställda motsvarar befolkningens sammansättning. På så sätt kan man förstå och möta patienternas olika behov, säger Lena Tell.  Andelen utrikesfödda har ökat mest bland läkare, psykologer och tandläkare. Var tredje läkare som anställdes under 2001 hade utländsk bakgrund. Bland de nyanställda sjuksköterskorna hade drygt 14 procent utländsk bakgrund.  Ojämnt mellan landstingen  Enligt Landstingsförbundet är tillskottet av personal med utländsk bakgrund ett resultat av medvetna och riktade satsningar från arbetsgivarhåll. Samtidigt är skillnaderna mellan landstingen stora.  I Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är andelen landstingsanställda med utländsk bakgrund högre än andelen i totalbefolkningen. Men i övriga landsting har man ännu inte lyckats matcha befolkningens sammansättning, se diagram.  Den största skillnaden finns i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Detta trots flera rekryteringssatsningar i utlandet och projekt som ska fånga upp de utländska sjuksköterskor och läkare som redan finns i Sverige.  - Våra rekryterings- och invandrarprojekt har bara pågått i ett par år. Vägen till svensk legitimation är ofta lång, så resultatet har inte slagit igenom ännu, förklarar Ulla Ekström, ansvarig för utlandsrekryteringen i Västra Götalandsregionen.  Finländska medarbetare i norr  Att landstingen i norra Sverige har en förhållandevis stor andel anställda födda i utlandet kan delvis förklaras med närheten till grannlandet Finland.  - Även om det minskat något över åren, kan vi fortfarande förlita oss till en stadig tillströmning av finländska sjuksköterskor, säger Hans-Åke Widmark, samordnare för utlandsrekryteringarna i Västerbottens läns landsting.  Han tillägger att själva upplägget av rekryteringsarbetet också spelar in. I stället för att bedriva arbetet med utländsk personal i separata projekt, försöker Västerbottens läns landsting sedan ett par år att integrera rekryteringen och den övriga verksamheten.  - Det gäller att systematisera och hitta rutiner som fungerar. Genom ett aktivt samarbete med länsarbetsnämnden försöker vi att fånga upp invandrare med medicinsk kompetens tidigt och ge dem praktikplatser så fort som möjligt, säger Hans-Åke Widmark.  Till hösten planerar Arbetsmarknadsstyrelsen flera aktiviteter i utlandet. Vid en rekryteringsträff i  Italien i oktober kommer fyra landsting att träffa ett antal specialister i psykiatri och allmänmedicin. En liknande träff planeras i Spanien i november.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev