Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allt fler får frikort på läkemedel

Publicerad: 18 mars 2009, 17:46

Antalet svenskar som får gratis läkemedel ökar till nya rekordnivåer. Detta antas bidra till fler onödiga läkemedelsuttag, men lågkonjunkturen och omregleringen av apoteksmarknaden gör att ingen vill ta i frågan.


Under 2008 fick 1 257 000 personer frikort på läkemedel, vilket var en ökning med 24 000 jämfört med året före.

– Helt gratis läkemedel ökar risken för att man tar ut mer än man behöver, vilket kan leda till att kassationen och därmed slöseriet ökar, säger Magnus Thyberg, handläggare för läkemedelsfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Han var en av ledamöterna i en arbetsgrupp som nyligen föreslog att läkemedel inte ska vara helt gratis. Detta genom att en expeditionsavgift införs som kunden måste betala på apoteket när läkemedlet hämtas ut, se Dagens Medicin nr 10/09.

Men trots att frikorten nu är rekordmånga, vilket ökar kostnaderna för landstingen, anser SKL i dagsläget inte att gränsen för frikort ska höjas, från dagens 1 800 kronor.

– Detta är inte någon enkel fråga. I många fall handlar det om utsatta grupper som har frikort. Då är det inte så lätt att höja taket, speciellt inte i en lågkonjunktur, säger Magnus Thyberg.

Dagens högkostnadsskydd infördes 1997 och 1 800-kronorsgränsen för att få gratis läkemedel har gällt sedan 1999. Den arbetsgrupp som Magnus Thyberg arbetat i föreslog att regeringen ska tillsätta en utredning med uppgift att se över lagen om läkemedelsförmånerna.

Men det är tveksamt om det finns stöd för en sådan utredning i nuläget. Visserligen förespråkade moderaterna inför valet 2006 en höjning av taket i högkostnadsskyddet till 2 000 kronor. Men partiet har nu bytt fot och vill behålla dagens nivå.

– Höjningen var inget vallöfte från oss och allianspartierna har varit väldigt tydliga med att det inte kommer att bli någon höjning innan vi är klara med omregleringen av apoteksmarknaden, säger Cecilia Widegren, riksdagsledamot och gruppledare för moderaterna i socialutskottet.

Enligt henne skulle förändringar i högkostnadsskyddet i nuläget göra det svårt att hålla isär effekter av avmonopoliseringen och en höjning av frikortstaket.

– Det är viktigt att vi kan se exakt vad som händer nu på apoteksmarknaden och inte ändrar i andra förutsättningar, säger Cecilia Widegren.

Hon anser att förbättrade läkemedelsgenomgångar är ett bättre sätt att minska överuttaget av läkemedel än att höja taket för att få frikort. Och just bättre genomgångar av kundernas läkemedelslistor tror Cecilia Widegren kommer att bli en tjänst som flera av de nya apoteksaktörerna väljer att lansera på den avreglerade apoteksmarknaden.

Gratis läkemedel kan slopas

Maximalt 1 800 kronor per år

Högkostnadsskyddet innebär att en person som mest behöver betala 1 800 kronor för läkemedel under ett år. Därefter får man ett frikort som gäller i ett år. Innan läkemedlen blir helt gratis betalar kunden stegvis mindre.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev