Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allt fler väljer att vaccinera sina barn

Publicerad: 16 juni 2003, 11:49

Andelen barn som vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund har stigit och ligger nu över den undre kritiska gränsen. Det framgår av färska siffror från Smittskyddsinstitutet.


Enligt de senaste siffrorna från Smittskyddsinstitutet är 90,5 procent av alla barn födda år 2000 MPR-vaccinerade. Det är en ökning jämfört med förra året, då det visade sig att årskullen född 1999 var vaccinerad endast till 88,4 procent. Det väckte starka reaktioner, eftersom vaccinationsnivån bör ligga över 90 procent för att inte sjukdomarna ska kunna spridas epidemiskt, enligt en rekommendation från WHO.  - Debatten om att vaccinet skulle vara farligt påverkade siffran för barn födda 1999, säger Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms läns landsting.  Barnen födda 1999 har följts upp i år igen, och nu är täckningsgraden bland dem 92,4 procent. I och med det är samtliga årskullar födda sedan 1982 vaccinerade till över 90 procent.  - Det förbättrade resultatet för barnen födda 1999 kan tyda på att föräldrar har skjutit upp vaccineringen av sina barn. Det är oroande, eftersom en senareläggning av vaccinationen innebär att barn går oskyddade längre tid, säger Victoria Romanus, överläkare på Smittskyddsinstitutet.   - Men det kan ju också betyda att föräldrar har ändrat sig, och vaccinerat sina barn fastän de tidigare inte ville. Vi vet inte så mycket om orsakerna till föräldrarnas beslut, men det pågår en annan studie om det.  Lägst antal i Dorotea kommun  Det finns stora regionala skillnader i vaccinationstäckningen. När det gäller årskullen född år 2000 är det drygt ett hundratal av landets 289 kommuner som rapporterar en täckningsgrad under 90 procent. Landets lägsta siffra har Dorotea kommun. Där är endast 68 procent av barnen födda 2000 MPR-vaccinerade.   - Vi vet inte varför det är så låga siffror i just Dorotea. Men vi har haft en antivaccinationsrörelse i Västerbotten, bland annat har en dam från Australien rest runt och hållit föredrag om hur farligt det är att vaccinera sina barn. Vi försöker få fram att det nu finns flera studier som visar att det inte finns ett samband mellan vaccinet och autism, säger Hans K:son Blomquist, barnhälsovårdsöverläkare i Västerbottens läns landsting.  - När man har så låga vaccinationssiffror som vi har är man inte skyddad från mässling. Men för att smittan ska sprida sig krävs att vi får in ett mässlingsfall, och det har vi hittills klarat oss från, säger han.  Flest vaccinerade i Kalmar län  När siffrorna redovisas länsvis ligger Västerbotten näst lägst i landet med täckningsgraden 89,1 procent. Landets lägsta länssiffra finns i Stockholms län, där 87,4 procent av barnen födda 2000 är MPR-vaccinerade. Flitigast är kalmariterna - i Kalmar län är motsvarande siffra 94,5 procent.   I Södertälje kommun ligger siffrorna lågt sedan flera år. Där är 86 procent av barnen födda 1998, 83 procent av dem födda 1999 och 78 procent av dem födda 2000 MPR-vaccinerade.   - En sådan kommun späder ju på andelen ovaccinerade för varje år. Så även om rikssiffrorna nu ligger över 90 procent är vi bekymrade över att de på flera orter ligger lågt - och det flera år i följd, säger Victoria Romanus.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev