Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Alltför vaga och odetaljerade regler för e-recept får kritik

Publicerad: 13 Februari 2007, 13:47

Reglerna för e-recept är ungefär lika detaljerade som om Vägverket skulle säga att det är bra om bilar framförs på ett säkert sätt. Det tycker Apoteket och Sveriges Kommuner och Landsting som kräver ett tydligare regelverk.


I ett brev till generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Läkemedelsverket framför nu Erik Thorsell, kvalitetsdirektör på Apoteket, och Ellen Hyttsten, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting, krav på tydligare och mer detaljerade regler för de elektroniska recepten.

Bland annat hänvisas till de risker i patientsäkerheten som uppstår då recepten fylls i felaktigt eller ofullständigt.

– Om fel människor får fel medicin kan det leda till allvarliga skador eller död. Därför måste detta förebyggas, säger Ellen Hyttsten som understryker att de elektroniska recepten redan i dag utgör hälften av alla recept och snart kommer att bli dominerande.

Bristen på regelverk ser hon som ett kvalitetsproblem.

– Vi vill tydliggöra vilka krav vi ställer och hur myndigheterna kan svara upp. Jag är övertygad om att vi kan lösa detta tillsammans, säger Ellen Hyttsten.

För Apotekets personal är ett av de större problemen doseringsfältet på e-receptet.

– Vi vill att det måste fyllas i på ett fullständigt sätt, annars ska det inte gå att skicka i väg, säger Erik Thorsell.

I dag kan e-receptet skickas iväg utan att doseringsfältet är ifyllt. Det betyder att patienten kan få felaktig styrka av sitt läkemedel.

– Det innebär i och för sig att även vi på Apoteket skulle behöva göra fel, men vi vill eliminera den risken, konstaterar Erik Thorsell.

Ansvarsgränser behöver fastställas
På det hela taget saknas det noggranna regelverk som omger pappersrecepten, betonar brevskrivarna. Bland annat behövs svar på myndighetsnivå om ansvarsgränserna mellan den som sänder i väg receptet och den som tar emot det.

Som exempel hänvisar Sveriges Kommuner och Landsting och Apoteket till Läkemedelsverkets författning där det bara står att "överenskommelsen ska omfatta säker och korrekt överföring av uppgifter från utfärdaren till apoteket". Enligt Erik Thorsell och Ellen Hyttsten är det som om landets enda trafiksäkerhetsföreskrift gjorde klart att bilen ska framföras på ett säkert sätt.

Apoteket och Sveriges Kommuner och Landsting vill att Läkemedelsverket utarbetar regler för
e-recept, och att Socialstyrelsen ställer kvalitetskrav på de elektroniska journalsystem som är sammankopplade med elektroniskt receptskrivande.

Enligt Kjell Asplund, generaldirektör på Socialstyrelsen, kan hans myndighet visst få till stånd preciseringar av de gällande kvalitetsföreskrifterna. Men att ge sig in i vilka tekniska lösningar som ska användas eller stå för certifiering avvisar han bestämt.

– Vi kan ha synpunkter på innehållet. Men att certifiera skulle vara ett mycket omfattande arbete som inte är vår uppgift. Vilken teknik som används blir uppköparnas ansvar, det vill säga sjukvårdshuvudmännens, säger Kjell Asplund.

Många brister i dagens system

Det finns flera problem med dagens system för e-recept:

E-recept kan skickas iväg med felaktiga eller ofullständiga personnummer – risk för patientförväxling.

Doseringstexter med förkortningar måste korrigeras för hand.

E-recept kan skickas utan doseringstext.

E-recept kan sakna uppgift om användningsområde (till exempel hjärta, mage, smärta).

Källa: Samarbetsorganisationen för e-läkemedel i Sverige, E-lak.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev