måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allvarlig kritik riktas oftare mot privat omsorg

Publicerad: 18 februari 2002, 11:41

Privat och offentlig äldreomsorg kritiseras ungefär lika ofta av Socialstyrelsen. Men de privata vårdgivarna får oftare allvarlig kritik. Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen.

Ämnen i artikeln:

Lex SarahSocialstyrelsen

Socialstyrelsen har gått igenom all anmäld äldreomsorg där beslut fattades under 1998 och 1999. Det blir 361 respektive 410 ärenden. Då ingår både anmälningar enligt lex Maria och från enskilda personer, alltså anhöriga eller patienterna själva.  Enligt rapporten blir det vanligare att den privata vården anmäls till Socialstyrelsen. 1998 anmäldes privata alternativ 45 gånger och 1999 skedde det 70 gånger - en ökning med 25 anmälningar.  - Det beror på att det har blivit vanligare med privata alternativ inom äldreomsorgen. Det är inte en procentuell ökning, säger Socialstyrelsens utredare Kerstin Engström, som tidigare var byrådirektör på den regionala tillsynsenheten i Jönköping.  Ingen skillnad i andel anmälningar  Privat och offentlig äldreomsorg kritiseras ungefär lika ofta - räknat i andel av det totala antalet anmälningar för respektive kategori. Det gäller både för 1998 och 1999. Och det gäller oavsett om anmälan gjorts enligt lex Maria, av en enskild person eller om Socialstyrelsen fattat sitt beslut efter en verksamhetstillsyn.  Men det märks en skillnad mellan privat och offentlig äldreomsorg i hur allvarliga de brister som uppmärksammas är. När privat äldreomsorg kritiseras, kräver Socialstyrelsen oftare att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen. Åtgärderna ska sedan redovisas i en rapport eller vid ett uppföljande besök från Socialstyrelsen.  Betyder det att privat äldreomsorg helt enkelt har allvarligare brister än offentlig?  - Ja, jag skulle tolka det så. I alla fall under de två år som är undersökta här, säger Kerstin Engström.  Olika slags brister blir anmälda  I Socialstyrelsens rapport gäller så många anmälningar Polhemsgården i Solna att det tydligt avspeglas i statistiken. Polhemsgården drevs av vårdbolaget ISS Care fram till november 1997, då kommunen tog tillbaka driften. Men Socialstyrelsens beslut fattades först senare och därför slår det igenom i rapportens siffror.  Av rapporten framgår även att enskilda personer uppmärksammar andra brister än då en anmälan görs enligt lex Maria. Den vanligaste kritiken i lex Maria-ärendena rör läkemedelshantering. De läkemedel som personalen oftast gör fel med är insulin, blodförtunnande medel och smärtstillande preparat.  Den kritik Socialstyrelsen ger när enskilda personer klagat på vården gäller i stället brister i "omvårdnad". Det betyder att hud- och sårvård, nutrition, palliativ vård, hjälp med toalettbesök, tillsyn eller rehabilitering inte har fungerat.  - Det här är en anledning till varför anmälningar från anhöriga eller patienterna själva är så viktiga. De fångar upp helt andra saker, säger Kerstin Engström.  Under 1998 och 1999 anmäldes 131 respektive 141 ärenden av enskilda personer. Av dem ledde 61 respektive 45 fall till kritik från Socialstyrelsen, ibland även med krav på åtgärder.  Hade de här händelserna inte utretts om de anhöriga inte anmält dem?  - Det hade sannolikt inte skett, säger Kerstin Engström.  Sedan den 1 januari 1999 ska personal enligt lex Sarah anmäla missförhållanden inom vård av äldre eller funktionshindrade. Anmälan görs till kommunens socialnämnd eller till den som är ansvarig för verksamheten. Om missförhållandena inte åtgärdas genast ska anmälan göras till länsstyrelsen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev