Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Allvarliga brister i beredskapen

Publicerad: 25 september 2007, 14:14

Det finns allvarliga brister i sjukvårdens förmåga att hantera stora kriser, såsom ett storskaligt terrorangrepp mot Sverige. Detta enligt en rapport från Krisberedskapsmyndigheten.


Krisberedskapsmyndigheten, KBM, ger varje år ut en rapport om samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser. Årets rapport, som offentliggörs i dag, pekar på en rad brister, som främst har med sjukvården att göra.

För att bedöma samhällets krisberedskap använder KBM ett scenario som liknar terrorattentaten i Madrid för tre år sedan, då ett stort antal sprängattentat på kort tid genomfördes mot stadens kollektivtrafik.

Skulle en liknande attack inträffa i Sverige, med hundratals döda och skadade, skulle den samlade förmågan att hantera händelsen vara bristfällig, skriver myndigheten. Främst skulle detta bero på sjukvårdens svårigheter att hantera de problem den skulle ställas inför.

– Vi ser att sjukvården har god förmåga att hantera händelser som bara berör den egna sektorn. Det är vid större, sektorsövergripande händelser som förmågan brister, säger Mona Matsson, chef för Krisberedskapsmyndighetens utredningssektion.

Vid en terrorattack med ett stort antal döda och skadade skulle sjukvårdens resurser utsättas för enorma påfrestningar. Då resurserna är anpassade för vardagsbehovet skulle det krävas en utvecklad samverkan mellan olika sjukvårdshuvudmän för att fördela vårdplatser och sköta transporter av skadade.

Och det är främst sjukvårdens ledningskapacitet mellan de olika sjukvårdshuvudmännen som bedöms som bristfällig. Sjukvården har helt enkelt inte förmågan att på ett effektivt sätt leda arbetet med att mellan flera olika landsting sprida ett så stort antal patienter till platser där det finns rätt form av vårdplatser lediga.

En ytterligare brist som KBM pekar på är begränsningen i antalet sjukvårdstransporter. Det finns inte kapacitet att transportera alla de skadade de sträckor som det här skulle handla om.

Läs mer

Läs KBM:s rapport
Läs mer om sjukvårdens krisberedskap på Socialstyrelsens hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News