Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Anatomiska modeller underlättar kirurgens arbete

Publicerad: 5 november 2002, 10:22

Genom att bygga upp anatomiska modeller av skallen, eller delar av skallen, med hjälp av datortomografi- eller MR-bilder kan kirurgen planera operationen i förväg. Han kan se hur en tumör sitter placerad eller till och med provsåga i modellen för att kontrollera att ett ingrepp fungerar som det är planerat.


I ett samprojekt mellan bland andra avdelningen för käkkirurgi vid Karolinska sjukhuset, Institutet för verkstadsteknisk forskning, IVF, och ett tiotal industriföretag undersöks de kliniska och ekonomiska fördelarna med att ta fram skallmodeller innan man utför komplicerade kirurgiska ingrepp i skallen.  Anders Westermark." BORDER="0"Anders Westermark. - Slutrapporten är klar i vår, men redan nu kan vi konstatera att det finns betydande fördelar: vi kan förkorta operationstiden, vi kan klara operationer som vi inte skulle ha klarat utan modell och vi kan öka precisionen, säger Anders Westermark, käkkirurg vid Karolinska sjukhuset.  Lars Avellan på IVF är projektledare och ser som sin uppgift att få fram en praktiskt och ekonomiskt fungerande helhetslösning.  Han har bland annat gjort en ekonomisk analys som visar att det finns en samhällsekonomisk vinst att hämta i projektet.  Lars Avellan." BORDER="0"Lars Avellan. - Men man måste ständigt se till att driva projektet framåt annars stannar det av, menar Lars Avellan.  Anders Westermark har hittills tagit fram modeller till ett 40-tal patienter som opererats för svåråtkomliga tumörer, olika typer av trauma eller medfödda deformationer. Man har även provat metoden på några andra svenska sjukhus som också har positiva erfarenheter.  - Vi har precis börjat använda metoden, men redan nu kan vi exempelvis se en klar fördel i att man redan före operationen kan passa till de bensegment som ska inopereras och till och med böja till titanplattorna i förväg, säger Ragnar Adell, klinikchef på käkkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.  ........................................................................................................

 Till vänster ses en miniatyrmodell av kranium med grönfärgad tumör som omger underkäken posteriort. I modellen ses även två av halsens större kärl i blått och rött.  Till höger ses en modell av barnkranium med terrakottaförgad tumör mellan över- och underkäken.

 Transparent modell med färgad tumör inne i käkbenet.  Foto: Prototal AB.  ........................................................................................................  Kirurgiska ingrepp i skallen innebär speciella problem: det finns en närhet till vitala organ som hjärna och andra delar av centrala nervsystemet samtidigt som det är svårt att komma åt exempelvis tumörer på grund av skyddande benstrukturer. Även av rent estetiska skäl krävs större precision vid ingrepp i ansiktet jämfört med andra ställen som kanske inte är lika exponerade.  I mitten av 1990-talet introducerades skallmodeller för att underlätta kirurgernas arbete. Metoden kallas friformsframställning, FFF, (engelska: Layer Manufacturing) och hade använts sedan slutet av 80-talet för att ta fram prototyper till nya verkstadsprodukter utifrån CAD/CAM-ritningar.  Modellerna byggs upp i plast med hjälp av så kallad laserlitografi utifrån DT- eller MR-bilder av det skallparti där ingreppet ska utföras. Metoden fick dock ingen större framgång i Sverige, dels på grund av den relativt höga kostnaden (cirka 10 000 kronor per modell) men även för att det inte fanns några upparbetade kontakter mellan sjukhusen och de industriföretag som tillverkade modellerna. Metoden hade även fortfarande en hel del tekniska problem som var olösta.  Projektet MEDeFF har arbetat med att lösa dessa problem och sedan några år tillbaka finns också en ny framställningsteknik, så kallad 3D-printing, där modellerna tillverkas i gips en slags tredimensionell "skrivare". Kostnaden ligger mellan 4000 och 5000 kronor, det vill säga knappt hälften av vad det hittills kostat.  - Det innebär att vi har kommit ner i en kostnad som är jämförbar med undersökningskostnaden i datortomograf. Men viktigare är att vi fått tillgång till en metod som ger oss nya möjligheter, inte minst när det gäller kommunikationen med anhöriga.  Anders Westermark visar på en skallmodell av en fyraårig flicka med en stor tumör i grönfärgad gips i bakre delen av skallen.  - När vi först undersökte flickan visade det sig att hon inte kunde gapa, så vi misstänkte att den tumör vi upptäckt på DT-bilderna påverkade käkleden Med skallmodellens hjälp kunde vi sedan studera om den operation som vi planerade för att frigöra käkleden skulle skapa förutsättningar för att även kunna operera bort tumören, berättar Anders Westermark.  - Dessutom hade vi stor nytta av modellen när vi skulle informera flickans anhöriga om den operation som väntade.  Under operationen, som tog 17 timmar, deltog såväl käkkirurger, öronkirurger som neurokirurger. Och jodå, operationen gick bra.  Fotnot: Bland annat Lars Avellán och Anders Westermark kommer att presentera anatomiska modeller vid ett sektionssymposium vid Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 27 november kl 10.15-12.00 i sal R22/23.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev