Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Andåker kritisk mot lägenhetsaffär

Publicerad: 4 november 2003, 13:13

Läkarförbundets vd Lars Andåker är kritisk mot att den tidigare vd:n Anders Milton fick en hyreslägenhet via Salus Ansvar. Han är också missnöjd med att han inte fick information om lägenheten av Salus Ansvars ledning.


Dagens Medicin berättade i nr 44/03 att Anders Milton 1999 fick tillgång till en hyreslägenhet som Salus Ansvar disponerade i centrala Stockholm. Anders Milton, då vice ordförande i Salus Ansvars styrelse och vd i Läkarförbundet, uppger att han fick lägenheten efter kontakter med Staffan Blomberg, som vid tidpunkten var vd för Salus Ansvar.   I ett svar på tio frågor från Dagens Medicins chefredaktör Per Gunnar Holmgren har de tre huvudägarna i Salus Ansvar tidigare uppgivit att det, bortsett från att Staffan Blomberg hyrde en lägenhet av bolaget, inte har funnits några fall där personer i ledande ställning fått bostäder via Salus Ansvar, se nr 43/03.  Ger upphov till spekulationer  - Jag har inte känt till det här med att Anders Milton har fått en lägenhet av Salus Ansvar. I samband med att vi skrev svaren till Dagens Medicin samlades tre av huvudägarna för att gå igenom frågorna, säger Lars Andåker, vd för Läkarförbundet.   Svaren som de tre ägarna skrev på frågorna från Dagens Medicin gavs utifrån information som lämnades av företagsledningen i Salus Ansvar. I Dagens Medicin nr 44/03 uppgav Salus Ansvars vd, Carl-Viggo Östlund, att han inte hade informerat ägarna om Anders Miltons lägenhet eftersom detta, enligt honom, inte hade direkt med bolaget att göra.  Hur ser du på att ledningen inte informerade er ägare om Anders Miltons lägenhet?  - Det känns inte bra att inte ha blivit informerad. Men jag måste fråga internt först och prata med Carl-Viggo Östlund och höra om han inte tyckte att det här var något att ta upp. Jag har under den senaste veckan befunnit mig på semester och har därför inte haft möjlighet att tala med de andra, säger han.  Med hänsyn till bostadsbristen i Stockholm anser Lars Andåker att Läkarförbundet ska kunna upplåta tjänstebostäder åt anställda som kommer utifrån landet. För bostäderna ska de anställda betala marknadsmässig hyra och dessa ska lämnas tillbaka när anställningen slutar.   Hur ser du då på att Anders Milton fick tillgång till en lägenhet som hans son nu har kontrakt på?  - Jag tycker inte om att det försiggår den här typen av bindningar. Det ger alltid upphov till spekulationer kring hur det påverkar avtal och liknande. Jag tycker att man ska hålla sig utanför allt sådant. Det ska finnas öppna marknadsmässiga kontrakt som man står för och som dessutom innebär att man lämnar tillbaka lägenheten när man slutar, säger Lars Andåker.

Anser frågan vara utagerad  Gösta Jedberger, direktör inom Praktikertjänst, undertecknade Salus Ansvars svar på de tio frågorna från Per Gunnar Holmgren i Dagens Medicin nr 43/03 som representant för ägaren Praktikertjänst. Han hade inte fått information om Anders Miltons lägenhet av Salus Ansvars ledning, något som han anser vara helt i sin ordning. Eftersom Salus Ansvar inte ägde den aktuella lägenheten utan endast leasade den, anser Gösta Jedberger att varken Salus Ansvar, dess ägare eller dess kunder har påverkats.   När det gäller frågan om huruvida Praktikertjänst som ägare tänker skaffa sig mer information om lägenheten som Anders Milton fick, hänvisar Gösta Jedberger till Gillis Cullin, ledamot i Salus Ansvars styrelse och vd för Praktikerinvest, dotterbolag till Praktikertjänst.   Gillis Cullin betonar att Salus Ansvar inte ägde lägenheten och att bolaget och dess kunder därmed inte har påverkats. I övrigt anser han frågan vara utagerad och vill inte lämna några kommentarer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev