Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Andning under sömnen påverkades hos diabetiker

Publicerad: 12 mars 2003, 12:17

Diabetiker hade en ökad risk att drabbas av andningsproblem under sömnen, jämfört med friska. Det visar en amerikansk studie som presenterats i tidskriften Diabetes Care.


Sambandet mellan diabetes och sömnrelaterade andningsstörningar studerades av forskare, vid bland annat Medstar Research Institute, Hyattsville, USA. Olika faktorer som förekomst av långsam andningsfrekvens och andningsstillestånd undersöktes hos en grupp diabetiker och en grupp icke-diabetiker.  Av de 5 874 patienter som deltog i studien hade 11,8 procent diagnosen diabetes och de behandlades med insulin eller andra läkemedel för att minska blodsockerhalten. 1 002 deltagare hade någon form av hjärt-kärlsjukdom.  Diabetikerna hade i större utsträckning karakteristiska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som högre kroppsmasseindex, BMI, högre nivåer av triglycerider och lägre nivåer av HDL-kolesterol i blodet, samt större midje- och nackmått.  Resultaten visade på skillnader i form av lägre andningsfrekvens, ökad förekomst av andningsstillestånd, lägre syresättning och ökad förekomst av periodisk andning som Cheyne Stokes-andning, hos diabetiker, jämfört med icke-diabetiker.  När forskarna korrelerade för ålder, kön, BMI och nackomkrets försvann dock alla skillnader förutom förekomsten av periodisk andning, som fortfarande var förhöjd hos diabetikerna.  Sömnstörningar hos diabetiker kan till stor del förklaras av fetma och andra länkade faktorer, anser forskarna. Men det finns ett oberoende samband mellan diabetes och periodisk andning. Därför kan diabetes ha en skadlig effekt på hur hjärnan styr andningen, konstaterar forskarna bakom studien.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev