Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ändrade råd om svampinfektioner

Publicerad: 26 oktober 2005, 13:37

Två nya läkemedel har förbättrat chanserna för svårt sjuka patienter med svampinfektioner. Nu kommer nya rekommendationer för hur svampläkemedlen ska användas på bästa sätt.


Invasiva svampinfektioner, i till exempel blod eller luftvägar, är livshotande tillstånd som nästan uteslutande drabbar personer med nedsatt immunförsvar. Den här typen av infektioner har blivit vanligare i och med att fler patienter transplanteras och får immundämpande läkemedel.   Aggressivare cancerbehandling har också bidragit till en ökad förekomst.

Nya rekommendationer  I morgon, torsdag den 27 oktober, presenterar Läkemedelsverket på sin hemsida nya rekommendationer för behandling och förebyggande av invasiva svampinfektioner.

- På senare år har vi fått två viktiga nytillskott i behandlingen, som har gjort att vi kan hjälpa vissa patienter som vi inte kunde behandla förut, säger Jan Sjölin, överläkare på infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han är även ordförande för RAM, Smittskyddsinstitutets referensgrupp för antimykotika, som tagit fram rekommendationerna i samarbete med Läkemedelsverket.

Har ökat absolut överlevnad  De viktigaste nya läkemedlen är caspofungin och vorikonazol. Det förstnämnda är effektivt mot infektioner av olika arter av jästsvampen Candida, och ger mindre biverkningar än exempelvis det äldre läkemedlet amfotericin B.

- Det har givit stora vinster på toxicitetssidan - amfotericin B gav ofta njurskador, vilket i sig är en riskfaktor för svampinfektion - så det är guld värt, säger Jan Sjölin.

Tidigare behandlingar mot infektioner av mögelsvampar, oftast Aspergillus-arter, var ofta långvarig amfotericin B-terapi med mycket biverkningar som följd. Vorikonazol har visats ha både bättre effekt och mindre biverkningar.

- Behandling med vorikonazol har visat sig kunna öka den absoluta överlevnaden med cirka 10 procent, säger Jan Sjölin.  Behandling av invasiva svampinfektioner är ofta komplicerad. Därför innehåller rekommendationerna beskrivningar av hur de läkemedel som finns bäst ska användas i många olika specialsituationer.

Korrekt användning av läkemedlen är också viktigt med tanke på att antalet resistenta stammar har ökat på senare år, även om detta i dagsläget inte är något stort kliniskt problem.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev