Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Androgen blockad i ett halvår förbättrade canceröverlevnad

Publicerad: 19 augusti 2004, 07:43

Genom att ge patienter som strålats mot prostatacancer antiandrogener i sex månader förbättrades överlevnaden. Färre patienter fick nya tumörer. Det framgår av en studie i tidskriften Journal of the American Medical Association, Jama.


Att ge antiandrogena läkemedel i tre år efter strålterapi mot prostatacancer förbättrar överlevnaden, men priset är besvärliga biverkningar som ömma bröstkörtlar, mjölk ur brösten, illamående, kräkningar. Det var bakgrunden till att en forskargrupp från Brigham and Women's Hospital och Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA, i stället utvärderade sex månaders androgen blockad.  I en randomiserad prospektiv studie ingick 206 män med lokaliserad prostatacancer. Patienterna i studien hade PSA på minst 10 nanogram per liter, Gleasongrad åtminstone 7 eller att röntgen visat på tumör utanför prostatakörteln. Faktorer som studerades var överlevnad och hur lång tid som gick tills PSA åter var högre än 1,0 nanogram per liter och ökade med minst 0,2 nanogram per liter mellan två efterföljande mätningar.  Efter strålterapi, 70 Gray, slumpades hälften till sex månaders androgen blockad. Den andra hälften fick enbart strålterapi.  Androgen blockad innebär att läkemedel blockerar receptorer för manliga könshormoner. Några substanser är bikalutamid (Casodex), flutamid (Eulexin) och nilutamid (Anandron). Prostatatumörerna hämmas när den androgena stimuleringen upphör.  Efter en genomsnittlig uppföljningstid på 4,5 år var överlevnaden signifikant bättre och färre patienter hade återfallit i sjukdomen i den grupp som fått androgen blockad i sex månader, jämfört med dem som fått endast strålterapi. Den beräknade femårsöverlevnaden var 88 procent i den behandlade gruppen jämfört med 78 procent i den grupp som enbart strålbehandlades. Andelen som levde och var fria från nya tumörer var 82 procent respektive 57 procent.  Forskarna konstaterar att ett halvårs behandling med antiandrogena läkemedel förbättrar överlevnaden för patienter med lokaliserad prostatacancer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev