Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Ansvaret pressas nedåt”

Publicerad: 22 mars 2012, 11:42

LUST & KUNSKAP. Ansvaret för omvårdnad pressas nedåt och hamnar hos dem som kan påverka resurserna allra minst, enligt Marit Kirkevold som talade under Sjuksköterskedagarna.


Det var nära att Sjuksköterskedagarna fick ställas in i år. Men de cirka 500 sjuksköterskor som var på plats i Örebro under torsdagen var tillräckligt många för att inte blåsa av arrangemanget.

När Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ania Willman inledde Sjuksköterskedagarna på torsdagen talade hon bland annat om hur andelen specialistutbildade sjuksköterskor sjunker. Detta samtidigt som samhället blir allt mer mångkulturellt och globaliserat. Det saknas en mer kosmopolitisk syn på patienterna, liksom satsningar som gör att vården kan möta de nya behov som uppstår. Ett steg i rätt riktning skulle vara att  sjuksköterskornas specialistexamen kombineras med en generell magister eller masterexamen, enligt Ania Willman.

– Annars riskerar vi att hamna i en kvinnofälla, där sjuksköterskor inte kan få en ledarroll, sade hon.

Vem ansvarar för omvårdnaden? var frågan som Marit Kirkevold, professor i omvårdnad och legitimerad sjuksköterska, diskuterade. Å ena sidan kan både politiker, chefer och sjuksköterskor sägas bära det yttersta ansvaret för omvårdnad. Å andra sidan ingen.

– Då pressas ansvaret nedåt i hierarkin. Ansvaret hamnar hos dem som är närmast patienterna, men har minst påverkan på resurserna. Sjuksköterskorna och undersköterskorna, men också patientens anhöriga, berättade Marit Kirkevold.

Men för att kunna ta det ansvaret och ge patienterna god omvårdnad måste sjuksköterskorna har rätt kunskap och färdigheter. De måste också få en konsekvent klinisk ledning. Annars kan det få direkta negativa konsekvenser för patienternas hälsa i form av exempelvis smärta, depression och trycksår. Marit Kirkevolds bild av sjukvården i Norge är att ingen tar ansvar för att se till att sjuksköterskorna har den kunskap de behöver för att kunna ta det ansvar som krävs av dem.

– Vi måste prata om kompetens. Det är kompetens som bestämmer vilket ansvar man kan ta och tar, var hennes slutsats.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev