Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Antalet patienter som skadas i vården ökar

Publicerad: 8 Juni 2004, 12:47

Antalet patienter som skadas i den svenska sjukvården har ökat med över 20 procent de senaste åren.


Vissa typer av skador drabbar kvinnor betydligt oftare än män. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.  I rapporten Skador och förgiftningar behandlade inom sluten vård 1998-2002, redovisas vilka orsaker som ligger bakom att patienter vårdas på sjukhusens slutenvårdsavdelningar till följd av skador och förgiftningar. Rapporten redovisar alltså inte sluten vård på grund av sjukdom. I stället handlar det om exempelvis olyckor och andra yttre omständigheter.   Allt äldre patienter kan opereras  I rapporten redovisas även skador som sjukvården åsamkat patienter i samband med vård. Under åren 1998 till 2002 anmäldes 93 686 fall där personer skadats, förgiftats eller fått andra komplikationer efter att ha tagits om hand i sjukvården. Det innebär att 10 procent av samtliga skador som rapporterats till patientregistret under åren 1998-2002 orsakats av sjukvården. Det handlar bland annat om oavsiktliga skärskador vid operation, biverkningar i samband med medicinering eller att komplikationer, som infektioner, uppstår efter ett kirurgiskt ingrepp.  Statistiken visar att antalet patienter som skadas av sjukvården blir allt fler. 1998 rapporterades 17345 fall av komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder, 2002 var siffran 21 073.  - I takt med att tekniken går framåt och man i dag kan operera allt äldre personer som man tidigare inte opererade, så ökar också antalet skador och komplikationer. Att sjukhusen blivit bättre på att rapportera avvikelser är en annan faktor som kan ligga bakom de stigande siffrorna, säger Anders Karlsson, utredare på epidemiologiskt centrum, EPC, vid Socialstyrelsen, som står bakom rapporten.

Tror på förbättrad rapportering  Att kvinnor oftare skadas i sjukvården är känt. Men rapporten visar också att skillnaderna är mycket stora när det gäller enskilda typer av skador. Så kallad "oavsiktlig skärskada" i samband med operation drabbar till exempel kvinnor tre gånger så ofta. Under 1998-2002 rapporterades 7 118 sådana skador hos kvinnor och 2 341 hos män.  Operation och andra kirurgiska ingrepp som orsakar onormala reaktioner, eller sena komplikationer är vanligare hos personer över 65år. Totalt rapporterades 67 731 sådana skador under perioden. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män.  Mellan 1998 och 2002 sjönk antalet vårdplatser inom slutenvården från 33 234 till 27 925, samtidigt som vårdtiden inom slutenvården kortades från 6,9 till 6,2 dagar.  Kan detta ha något samband med ökningen av antalet skador?  - Nej, så enkelt är det inte. Visserligen har vi kortare vårdtider i dag, vilket innebär att man inte har lika mycket tid att följa upp komplikationer som man hade tidigare. Men jag tror att den förbättrade rapporteringen är en viktig orsak till de höjda siffrorna, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.  Hur förklarar du skillnaderna i skadefrekvens mellan män och kvinnor?  - Ur ett kvinnoperspektiv kan man ju fråga sig om kvinnorna får sämre vård. Vi ser att kvinnor är överrepresenterade i lex Maria-ärenden och i Riskdatabasen. Men om det är så är svårt att säga. Det kan bero på att de, i en viss ålder, utnyttjar vården mer än män, säger Catarina Andersson Forsman.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev