Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Antibiotika hjälpte inte mot hjärtsjukdom

Publicerad: 19 mars 2002, 14:40

ACC 2002: Två nya studier med ett stort antal patienter avvisar hypotesen att antibiotika ger bättre överlevnad och minskad sjuklighet hos hjärtsjuka.


Klamydiabakterier, Chlamydia pneumoniae, har hittats i åderförkalkningsplack i blodkärlen, och många hjärtsjuka har antikroppar mot bakterien. Förhoppningen har därför varit att antibiotika ska kunna stabilisera placken och förhindra ytterligare hjärtinfarkter.  Men två nya och välgjorda studier, som i måndags presenterades på hjärtläkarkongressen ACC i Atlanta, tillbakavisar denna hypotes.  I den ena studien, Azacs, gavs azitromycin i fem dagar i samband med att patienterna låg inne på sjukhus för instabil kärlkramp. Behandlingen gavs på toppen av alla annan läkemedelsbehandling och 1 440 patienter randomiserades till behandling med antingen azitromycin eller placebo.  Uppföljningstiden var sex månader och studien var inte finansierad av något läkemedelsföretag. Dr Bojan Cercek vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, USA, presenterade resultaten på en presskonferens under måndagen.  Efter sex månader kunde forskarna konstatera att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna, vare sig i mortalitet, ny hjärtinfarkt eller annan kardiovaskulär händelse.  Inte ens i den grupp som hade en konstaterad mängd antikroppar mot klamydia i blodet, och alltså en pågående infektion, gav behandling med azitromycin någon nytta.  En mycket svag tendens till nytta kunde ses i början av uppföljningstiden, men den försvann helt efter sex månader.  Den andra studien, Wizard, är betydligt större. Den innehåller 7 700 patienter, och är finansierad av Pfizer. I denna studie fick patienterna 600 mg azitromycin tre dagar i följd i samband med sjukhusvistelsen för instabil kranskärlssjukdom, och därefter 600 mg en gång per vecka i sex månader. Patienterna följdes därefter i drygt två år.  Resultaten visade ingen skillnad i de variabler studien i första hand skulle studera, det vill säga död, ny hjärtinfarkt och andra kardiovaskulära händelser som kräver sjukhusvård.  I subgruppsanalysen kunde ingen undergrupp skönjas som hade nytta av antibiotikabehandlingen, inte ens de med särskilt höga nivåer av antikroppar mot klamydia i blodet. Enda skillnaden var möjligen att biverkningar i form av diarré, var mer omfattande i gruppen som fick azitromycin.  - Dessa båda studier ska i första hand inte ses som studier med negativt resultat. De har gett mycket viktig positiv information. Av allt att döma kan vi avskriva hypotesen att antibiotika skulle kunna göra nytta för akut hjärtsjuka. Så enkelt var det alltså inte, säger professor Lars Rydén vid Karolinska sjukhuset, i en kommentar direkt efter presentationen.  Han pekar på att bägge studierna varit mycket välgjorda och att deras resultat är konsistenta.  Tidigare studier i samma ämne har varit mindre och deras resultat har pekat åt olika håll, därför är de nu redovisade studierna betydelsefulla.   Ytterligare en större amerikansk studie pågår, men om även den kommer till samma resultat som Wizard och Azacs, kommer antibiotikahypotesen förmodligen att helt avskrivas.  - Förekomsten av klamydiabakterier i aterosklerotiskt plack, och antikroppar i blodet på många hjärtsjuka, måste kanske ses som ett sekundärt fenomen, orsakat av något annat som inte har betydelse för hjärtsjukdomens utveckling, säger Lars Rydén.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev