Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Antibiotika i såret minskade infektion vid hjärtkirurgi

Publicerad: 9 mars 2005, 08:23

Ett tillägg med antibiotikabehandlade plattor i operationsområdet kan halvera risken för infektioner efter hjärtkirurgi. Det visar en studie med närmare 2000 patienter från universitetssjukhusen i Örebro och Linköping.


Infektioner i operationsområdet efter hjärtkirurgi drabbar ungefär 9 procent av patienterna. Detta trots att alla rutinmässigt får förebyggande behandling med antibiotika intravenöst. Även om infektionerna är förhållandevis ovanliga blir de riktigt allvarliga i upp till en tredjedel av fallen och ibland blir de även livshotande.

För att undersöka om den förebyggande behandlingen kan förbättras har forskare vid universitetssjukhusen i Örebro och Linköping genomfört en studie där man har kompletterat den intravenösa behandlingen med kollagenplattor innehållande antibiotikumet gentamicin, som sätts in i operationssåren i samband med att de sys ihop.

Halverade risken för infektion  Studien som omfattar närmare 2000 patienter visar att de som fick denna lokalbehandling hade en halverad risk att drabbas av sårinfektioner, jämfört med dem som endast fick behandling intravenöst. Effekten var dessutom extra tydligt uttalad bland patienter med ökad infektionsrisk.

- Vi blev klart överraskade av resultaten. De är också anledningen till att vi nu har beslutat oss för att ge denna förebyggande behandling till alla patienter som har en förhöjd infektionsrisk, exempelvis diabetiker och patienter med fetma. Det kan bli aktuellt att sätta in den till samtliga patienter, men för detta behöver vi undersöka metoden ytterligare, säger studiens huvudförfattare Örjan Friberg, överläkare vid thoraxkirurgiska och thoraxanestesiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Studien, som nyligen publicerades i tidskriften Annals of Thoracic Surgery, visar vidare att bland diabetiker, som har en ökad risk att drabbas av sårinfektioner efter thoraxkirurgiska ingrepp, minskade infektionsförekomsten med ungefär 70 procent och för överviktiga personer som också har en ökad infektionsrisk halverades infektionsförekomsten.   Dessutom halverades antalet djupa sårinfektioner bland dessa riskpatienter.

Metoden har testats tidigare  - Dessa resultat är extra glädjande eftersom majoriteten, eller närmare 70 procent av dem som genomgår thoraxkirurgi, tillhör någon eller båda dessa riskgrupper, säger Örjan Friberg.

Lokalbehandling med antibiotika i operationssår har testats tidigare, bland annat vid höftkirurgi, men enligt Jan Källman, klinikchef vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, som också har deltagit i studien, har den dock inte slagit igenom på andra områden ännu. En viktig förklaring är att denna behandlingsform har ansetts ge för låga antibiotikakoncentrationer i operationsområdet, vilket i sin tur i stället kan leda till att bakterier utvecklar resistens.

Detta är dock något som den aktuella studien tillbakavisar.  Enligt ännu opublicerade data har forskarna också visat att behandlingen sannolikt är hälsoekonomiskt försvarbar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev