Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Antibiotika minskade antalet dödsfall bland hjärtsjuka

Publicerad: 20 augusti 2002, 08:29

Behandling med antibiotika minskade förekomsten av hjärt-kärlhändelser hos patienter med svår kranskärlssjukdom. Effekten var oberoende av mängden antikroppar mot bakterierna Helicobacter pylori och Chlamydia pneumoniae.


Infektion av bakterierna Helicobacter pylori och Chlamydia pneumoniae har sedan tidigare kopplats till kranskärlsjukdom. För att undersöka detta närmare utförde forskare vid bland annat S:t George's Hospital Medical School, London, Storbritannien, en studie där de gav patienter med svår kranskärlssjukdom antibiotika. Detta för att undersöka om behandlingen kan minska förekomsten av inflammationsmarkörer samt hjärt-kärlhändelser bland dessa patienter.  De 325 studiedeltagarna, som kom till sjukhus med akut hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp, delades in i tre behandlingsgrupper. En grupp fick behandling med antibiotikumen amoxicillin och metronidazol, och med protonpumpshämmaren omeprazol. Den andra gruppen behandlades med antibiotikumen azitromycin och metronidazol, samt protonpumpshämmaren omeprazol. Den tredje gruppen behandlades med placebo. Deltagarna i de olika grupperna fick läkemedelsbehandling under en vecka.  Forskarna mätte halter av C-reaktivt protein, CRP och fibrinogen, samt förekomsten av vita blodkroppar i blodet vid studiens inledning, samt vid uppföljningar efter en, tre och tolv månader.  Studien visar att CRP-halterna minskade hos de patienter som fick behandling med amoxicillin, medan fibrinogenhalterna minskade bland deltagarna i de båda grupper som behandlades med antibiotika. Totalt avled 17 personer på grund av hjärtsjukdom och 71 personer blev återinlagda på sjukhus på grund av sin kranskärlssjukdom under uppföljningsperioden.  Forskarna fann inga skillnader avseende återinläggningar eller dödsfall på grund av kranskärlssjukdom, mellan de grupper som fick behandling med antibiotika.  Efter tolv veckor fann forskarna att förekomsten av dödsfall och återinläggningar på grund av kranskärlssjukdom var 36 procent lägre bland dem som fick antibiotika, jämfört med dem som fick placebo. Denna minskning kvarstod under den ettåriga uppföljningen. Varken förekomsten av antikroppar mot Helicobacter pylori, eller Chlamydia pneumoniae kunde kopplas till effekten av antibiotikabehandlingen.  Studien kommer att publiceras i tidskriften Circulation under hösten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev