Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Antibiotika mot Chlamydia bromsade kärlväggstillväxt

Publicerad: 21 Oktober 2002, 08:38

Hos strokepatienter som hade en infektion av Chlamydia pneumoniae bromsade antibiotikabehandling tillväxten av intima-mediaskiktet i halspulsådern, karotis. Det framgår av en studie som publiceras i ett kommande nummer av tidskriften Circulation.


Under senare år har åtskilliga studier av eventuella samband mellan infektioner, särskilt med Chlamydia pneumoniae, och risk för hjärtsjukdom, publicerats. Fynden var varit motsägande och det saknas en samlad bild av hur sambanden ser ut, och hur risken för sjukdom påverkas.  Forskare från tekniska universitetet i München, Tyskland har nu utfört en ny studie. De inkluderade 272 patienter som var minst 55 år gamla, och som hade haft en ischemisk stroke. De hade alla minst tre år före studien genomgått mätningar av intima-mediaskiktet i karotisväggen, IMT, med ultraljud.  Tillväxttakten hos IMT är ett mått på den aterosklerotiska processen - snabb tillväxt pekar på en aktiv ateroskleros och därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom hade nivåerna av IgG- och IgA-antikroppar mot Chlamydia pneumoniae mätts hos patienterna minst tre år tidigare.  Patienterna slumpades till behandling med 150 mg roxitromycin (Surlid) två gånger per dag i 30 dagar, eller placebo. Därefter följdes patienterna i två år.  Under åren före patienternas stroke ökade tjockleken på IMT betydligt mer hos de med en fastställd Chlamydiainfektion; 0,12 mm per år jämfört med 0,07 mm per år hos patienter utan Chlamydiainfektion. Detta samband fanns efter justering för övriga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.  Hos de patienter som fick roxitromycin, men som inte hade en verifierad Chlamydiainfektion, sågs ingen skillnad i tillväxten av IMT under uppföljningstiden.  Däremot avtog tillväxthastigheten hos behandlade patienter med verifierad Chlamydiainfektion. Hos Chlamydiainfekterade som behandlades med roxitromycin sjönk tillväxten hos IMT till 0,07 mm per år. Hos patienter med Chlamydia och som fick placebo var tillväxttakten 0,11 mm per år.  Däremot sågs inga signifikanta skillnader i antalet kliniska händelser som stroke, hjärtinfarkt eller kärlrelaterad död. Men studien var inte upplagd för att primärt studera detta.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev