Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Antibiotikabehandling av hjärtsjuka gjorde ingen nytta

Publicerad: 21 april 2005, 11:41

Behandling med antibiotika varje vecka under ett år minskade inte risken för hjärthändelser bland patienter med stabil kranskärlssjukdom. Det visar en studie som publiceras i veckans nummer av tidskriften New England Journal of Medicine.


Flera tidigare studier har påvisat förekomst av bakterien Chlamydia pneumoniae i arteriella plack hos patienter med kranskärlssjukdom. Detta har lett till en diskussion om antibiotikabehandling kan användas för att minska risken för kardiovaskulära händelser bland dessa patienter.

För att undersöka saken närmare utförde en grupp forskare, som bland annat arbetar vid University of Washington, Seattle, USA, en studie för att undersöka effekten av behandling med azithromycin för att förebygga hjärthändelser hos personer med kranskärlssjukdom.

I studien ingick 4012 patienter med dokumenterad stabil kranskärlssjukdom, som antingen fick 600 milligram azithromycin, eller placebo varje vecka under ett år.   Deltagarna följdes under i genomsnitt 3,9 år.

Studien visar dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller risken att dö av kranskärlssjukdom, att drabbas av en icke-dödlig hjärtinfarkt, att bli inlagd på sjukhus för revaskularisering av kranskärlen, eller inläggning på grund av instabil kranskärlssjukdom.

Någon av dessa händelser drabbade 446 i azithromycingruppen och 449 i placebogruppen.

Forskarna fann inte heller någon signifikant riskskillnad mellan grupperna när det gäller dödsfall av alla orsaker, eller förekomst av stroke.

Forskarna konstaterar att den bristande effekten av antibiotika sågs oberoende av deltagarnas ålder, kön, om de var rökare, samt om de bar på antikroppar mot bakterien. De anser därför att fler studier behöver utföras för att bestämma bakteriens roll vid tidig asymtomatisk utveckling av kranskärlssjukdom.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev