Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Antibiotikaresistenta bakterier smittar trots noggrann städning

Publicerad: 10 oktober 2006, 08:29

Antibiotikaresistenta bakterier smittar trots noggrann städning

Att vårdas i rum där den tidigare patienten bar på antibiotikaresistenta bakterier ökar risken för att själv smittas. Det visar en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Archives of Internal Medicine.


Amerikanska forskare från bland annat Harvard Medical School i Boston har studerat patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Syftet var att ta reda på hur mycket risken att smittas av antibiotikaresistenta bakterier ökade om den patient som vårdats i rummet tidigare bar på dessa.

De undersökta bakterierna var MRSA, meticillin-resistenta gula stafylokocker, och VRE, vankomycin-resistenta enterokocker.

Totalt har 8 203 patienter följts under 20 månader fram till 2005. Då hade de vistats sammanlagt 11 528 gånger på intensivvårdskliniker.

Redan vid inskrivningen bar drygt 800 av patienterna på MRSA och drygt 650 bar på VRE. Av de övriga, som inte bar på antibiotikaresistenta bakterier, lades 14 procent in i rum där föregående patient bar på MRSA och nästan lika många, 13 procent, lades in i rum där föregående patient bar på VRE.  Av dem smittades 3,9 procent med MRSA och 4,5 procent med VRE.

Det är högre siffror än för de patienter som vårdats i rum där föregående patient inte burit på de antibiotikaresistenta bakterierna. I dessa rum smittades 2,8 procent av patienterna med MRSA och 2,8 procent med VRE.

Smittan fördes över trots att de sjukhus där patienterna vårdades var mer noggranna med städningen än vad som regleras i amerikanska nationella riktlinjer.

Forskarna slår fast att en patient som vårdas i ett rum där närmast föregående patient burit på antibiotikaresistenta bakterier löper en ökad risk att själv smittas. Forskarna anser därför att ytterligare undersökningar behöver göras för att ta reda på om bättre städrutiner kan minska risken för smittspridning.

Artikeln är publicerad i senaste numret av Archives of Internal Medicine 2006;166:1945-1951.

Archives of Internal Medicine 2006;166:1945-1951.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev