Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Antidepressiva läkemedel påverkade inte strokerisk

Publicerad: 20 juni 2002, 11:51

Användning av SSRI-preparat, mot exempelvis depression, påverkade inte risken att drabbas av stroke. Det visar en dansk studie.


Behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, mot exempelvis depression, har i tidigare studier kopplats till en ökad risk för blödningskomplikationer, sannolikt för att det påverkar hopklibbningen av trombocyter.  För att undersöka detta närmare utförde forskare vid bland annat universitetet i Odense, en studie för att undersöka om användningen av dessa preparat ökade risken för blödningar, eller om det rent av kunde minska risken för proppar i hjärnan.  I studien, som publiceras i veckans nummer av tidskriften Stroke, undersökte forskarna 465 000 invånare i Danmark, där man identifierade 4765 personer som drabbades av en stroke mellan åren 1994 och 1999.  Forskarna samlade bland annat in data om ålder, kön och läkemedelsanvändning bland studiedeltagarna, samt bland 40 000 kontrollpersoner.  Studien visar att av 659 patienter som drabbades av en blödning i hjärnan fick 21 personer kontinuerlig behandling med SSRI-preparat. Bland dem som behandlades med SSRI fanns ingen ökad risk för blödning, jämfört med kontrollgruppen.  Bland de 2717 patienter som drabbades av en blodpropp i hjärnan fick 100 personer kontinuerlig behandling med SSRI-preparat. Bland dessa fanns inte heller någon statistisk säkerställd påverkan av risken att drabbas av blodproppar, jämfört med kontrollgruppen.  Forskarna drar därför slutsatsen att användning av SSRI-preparat inte är kopplat till en ökad risk att drabbas av blödningar, men inte heller en minskad risk att drabbas av blodproppar i hjärnan.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev