Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Apotekare i akutvården minskade återbesöken

Publicerad: 12 maj 2009, 05:46

Att apotekare går igenom patienters läkemedel inom akutsjukvården medförde i en ny svensk studie att antalet återbesök bland äldre patienter halverades. UTÖKAD 11.07


Ulrika Gillespie, doktorand och apotekare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tillsammans med sina kollegor undersökt effekten av en intervention där apotekare gick igenom läkemedelsanvändningen hos äldre patienter i akutsjukvården.

I en studie under åren 2005 och 2006 randomiserades totalt 400 patienter över 80 år till antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Patienterna i kontrollgruppen fick normalt omhändertagande utan inblandning från en apotekare, medan de som ingick i interventionsgruppen fick träffa en apotekare vid ankomsten till sjukhuset, under vårdtiden och när de skrevs ut. Apotekaren tog bland annat fram korrekta läkemedelslistor, gjorde läkemedelsgenomgångar, bistod läkare med läkemedelskunskaper och deltog i ronder.

–  Nyckeln till framgång tror vi är att apotekaren är med i vårdlaget och kommunicerar direkt med patienten och resten av vårdpersonalen. Det räcker inte att få en läkemedelslista att gå igenom, det blir alldeles för teoretiskt, säger Dan Henrohn, apotekare och specialistläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, en av forskarna bakom studien.

En uppföljning ett år efter utskrivningen visade att interventionsgruppen hade 16 procent färre återbesök och akutinläggningar jämfört med kontrollgruppen.

Av resultaten framkom även att antalet sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel var hela 80 procent lägre i gruppen som fått träffa en apotekare.

– Vi kan nu visa att optimering av läkemedelsanvändningen enligt detta koncept leder till minskat sjukvårdsutnyttjande, oavsett vilken diagnos patienterna har, i en åldersgrupp med hög sjuklighet och läkemedelsanvändning, säger Dan Henrohn.

En kostnadsanalys som forskarna utfört visade att den totala kostnaden per patient var lägre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen även efter att priset för interventionen räknats in.

– Insatsen betalar sig med råge, sjukvården har inte råd att inte anamma detta, säger Dan Henrohn.

Studien är presenterad i senaste numret av tidskriften Archives of Internal Medicine.

Forskarna planerar nu att gå vidare och studera effekten av kliniska farmaceuter i yngre patientgrupper.

Archives of Internal Medicine, 2009; 169: 894–900

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev