Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Apotekare minskade psykiatrins kostnader

Publicerad: 6 december 2016, 12:06

När psykiatrin gjorde läkemedelsgenomgångar tillsammans med klinisk apotekare kunde kostnaderna för läkemedel minska med 30 procent. Det visar försök som gjorts i Region Skåne.


Projektet med läkemedelsgenomgångar och avstämningar inom den psykiatriska heldygnsvården gjordes på tre avdelningar i Lund och Malmö under perioder 2015 och 2016.

Läkemedelsgenomgångar gjordes för 256 patienter. Totalt identifierades 483 läkemedelsrelaterade brister, vilket i genomsnitt motsvarar 1,9 problem per patient.

Svårigheter med följsamheten till medicineringen fanns hos var tredje patient.

– För att förbättra följsamheten och få patienten med sig på tåget lägger psykiatrin stor vikt vid samtal om läkemedel. Patienten involveras mer. Det är något jag tror kan förbättras inom somatiken, säger Amelie Persson, som var en av de tre kliniska apotekarna i projektet.

Bara 32 procent av patienterna saknade läkemedelsrelaterade problem.

Under projekttiden sände de kliniska apotekarna, i samråd med ansvarig psykiater, tio biverkningsrapporter till Läkemedelsverket, varav sex bedömdes som allvarliga.

Amelie Persson tycker dock att orden ”problem” och ”brister” kan leda tanken fel.

– Det känns hårt. Det är inte svart eller vitt och betyder inte att någon har gjort fel. Det finns alltid flera alternativ och det gäller att hitta en så bra lösning som möjligt för den enskilde patienten, säger hon.

Enligt slutrapporten från projektet är tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar, med klinisk apotekare, en metod för att öka patientsäkerhet och kvalitet i läkemedelsbehandlingen inom den psykiatriska heldygnsvården.

– Med en klinisk apotekare i teamet upplever jag att läkemedel sätts högre på agendan. Vi som arbetat med detta tror att arbetssättet kan tillföra ytterligare en dimension i behandlingen. Något som gagnar patienterna och ökar kunskapen inom personalgruppen, säger Amelie Persson.

Utifrån resultaten föreslås att psykiatrin inför tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar inom heldygnsvården. Något som hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Skåne väntas besluta senare i veckan.

Förhoppningen är att tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar ska finnas inom den psykiatriska heldygnsvården i Skåne under 2018.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev