fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Apoteken sämre på recepthantering

Publicerad: 31 maj 2013, 07:57

Risken för att patientsäkerheten försämras på apotek har ökat sedan omregleringen av apoteksmarknaden, enligt en ny rapport.


Statskontoret kommer i dag med sin slutrapport ”En omreglerad apoteksmarknad”. En av slutsatserna i rapporten är att förutsättningarna för att utföra korrekta receptexpedieringar och ge råd till kunderna har blivit sämre på den nya apoteksmarknaden som annars i stort fungerar bra.

Bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen är ett av regeringens fem uttalade mål med apoteksomregleringen som genomfördes 2010.  Det är utifrån dessa mål som Statskontoret har gjort sin utvärdering.

En enkätundersökning bland apotekspersonal i rapporten visar att mer än hälften upplever att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar har försämrats efter omregleringen. Mer än hälften anser också att förutsättningarna för att ge information och rådgivning om läkemedel och egenvård har blivit sämre.

Dessutom visar Statskontorets konsumentundersökningar att det här är något som kunderna är mindre nöjda med i dag.

Apoteksanställda lyfter fram orsaker som att arbetsbelastningen har ökat, de har fått fler arbetsuppgifter och de har krav på sig från ledningen att inte lägga för mycket tid på expedieringar samt att de ska klämma in merförsäljning i kontakten med kunden.

Att administrera och förklara periodens vara för receptkunderna tar också tid från rådgivningen, enligt apotekspersonalen.

Sex av tio apoteksanställda i Statskontorets enkät upplever att möjligheterna till kompetensutvecklingen inom farmaci har försämrats efter omregleringen. Samtidigt visar Läkemedelsverket apoteksinspektioner att det är vanligt att den dokumenterade kompetensutvecklingen till personalen är bristfällig eller att det helt saknas dokumentation för kompetensutveckling. Dessa brister anser Statskontoret ”på längre sikt kan innebära risker för kompetensen och säkerheten på apotek”.

Det första målet är ökad tillgänglighet till läkemedel. Statskontoret bedömer att målet har ”uppfyllts i hög grad”. Antalet apotek har ökat med 39 procent. Apoteken har längre öppettider och fler apotek har söndagsöppet.  De flesta nya apotek har tillkommit i tätorter, ett 30-tal apotek har etablerats på orter som saknar apotek. Dessutom finns det tusentals fler butiker att köpa receptfria läkemedel på.

Målet om bättre service och tjänsteutbud har, enligt rapporten, uppfyllts ”till viss del”. Konsumenterna var redan före omregleringen nöjda med den service de fick på apoteken. Och fortfarande ger konsumenterna höga betyg till apotekspersonal.

Läkemedelskostnaderna har pressats nedåt, vilket var det tredje målet för omregleringen. I samband med omdaningen genomfördes flera regeländringar som påverkar priset på receptbelagda läkemedel, bland annat med generikamodellen.

Statskontoret gör också bedömningen att apoteksmarknaden överlag fungerar bra. Men att regeringens uttalade ambition om mångfald och goda förutsättningar för både små och stora aktörer riskerar att inte uppfyllas på sikt. Utmaningarna för små oberoende aktörer är störst: strikta krav i kombination med hård konkurrens och fördelarna med stordrift blir svåra att hantera. Dessutom är eftersläpningen av ersättning från landstingen för läkemedel och dyra IT-lösningar stora utmaningar för de små företagen.

Relaterat material

Ökad tillgänglighet på läkemedel - men mindre tid för personalen

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev